ไลฟ์สไตล์
100 year

ถกแนวทางเคลื่อนการศึกษา 4.0

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

จากการเสวนา “การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา” จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) สำงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และศูนย์หนังสือจุฬาฯ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มธบ. กล่าวว่า ไทยแลนด์ 4.0 เป็นรหัสของรัฐบาลที่สื่อให้รู้ความปรารถนาที่จะเป็นเศรษฐกิจใหม่ ที่สร้างรายได้รายหัวสูงขึ้นให้เกิดภายใน 5-6 ปี โดยไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปสังคมและการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งไทยแลนด์ 4.0 ต้องการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกทั้งต้องมองในวงกว้าง ไม่ใช่เพียงการผลิตคน เพื่อเป็นวัตถุดิบทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องเป็นเครื่องมือสร้างคนที่มีคุณภาพในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้เกิดความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า ข้อเสนอระยะเร่งด่วน (1-3 ปี) การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ประเทศไทย 4.0 นั้น ต้องเสริมสร้างศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงานที่เป็นฐานผลิตใหม่ของประเทศไทย ขณะที่มหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคน งานวิจัย และนวัตกรรมต่างๆ

ข่าวแนะนำ

ขณะที่ ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มธบ. กล่าวว่า การจัดการศึกษาไทย 4.0 จะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้ ต้องเริ่มจากผู้บริหาร ผู้สอนต้องเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเอาคะแนนสูง ทำให้ผู้เรียนถูกจำกัดอยู่ในกรอบ แต่ครูต้องให้เสรีภาพเด็กในการเลือกเรียนตามความถนัด โดยส่งเสริมเติมเต็มตามศักยภาพของเด็ก เน้นให้เด็กทุกคนต้องมีผลงานและเห็นความสำคัญของผลงาน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไทยแลนด์ 4.0การศึกษา 4.0ปฏิรูปการศึกษาอาชีวศึกษากมล รอดคล้าย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 12:03 น.