วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจราชการ เยี่ยมเรือนจำนางรอง ติดตามนโยบาย 5 ก้าวย่างการเปลี่ยนแปลง

ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ เรือนจำอำเภอนางรอง หลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดระเบียบเรือนจำในรอบปี

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผบ.เรือนจำอำเภอนางรอง ต้อนรับ นายทวีรัตน์ นาคเนียม ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ในโอกาสตรวจราชการ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เรือนจำอำเภอนางรอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดระเบียบเรือนจำในรอบปีที่ผ่านมา และยังคงรักษามาตรฐานไว้เป็นอย่างดี

นายทวีรัตน์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์มีนโยบายฝึกผู้ต้องขังให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพื่อเสริมสร้างการยอมรับ สร้างคนดีคืนสู่สังคม

ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลง ณ เรือนจำอำเภอนางรอง หลังได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดระเบียบเรือนจำในรอบปี 2 ก.พ. 2560 19:51 2 ก.พ. 2560 21:58 ไทยรัฐ