วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท. เผย ศก.ภาคใต้ปี 60 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้เจอผลกระทบน้ำท่วม

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ปี 60 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม พร้อมระบุสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่ง มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ...

วันที่ 2 ก.พ. 60 นางสุรีรัตน์ ลัคนานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงถึงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ปี 2559 และแนวโน้มในปี 2560 รวมแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมพื้นที่ภาคใต้ โดยในส่วนของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2559 ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญยังคงเป็นการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวทั้งรายจ่ายประจำและการลงทุน 

ด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวดี แม้จะได้รับผลกระทบจากการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายและเงินริงกิตอ่อนค่า ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่กลับมาขยายตัวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังทำให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง และการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวจากอุปสงค์ต่างประเทศ ส่งผลให้การส่งออกปรับตัวดีขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวทำให้การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามราคาอาหารที่ปรับสูงขึ้น ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ 

ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2560 จะขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2559 ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคใต้คือ ความไม่แน่นอนจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา รวมทั้งราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความไม่แน่นอนของการปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจจีน

ขณะที่ แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในภาคใต้ ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่งได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว และทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกหนังสือเพื่อขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ดูแลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่องแก่ลูกหนี้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย หรือให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม ผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พิจารณาปรับลดอัตราการผ่อนชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้ต่ำลงได้ โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการเงินเฉพาะตามความจำเป็นของลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ปี 60 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม พร้อมระบุสถาบันการเงินเฉพาะกิจหลายแห่ง มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว ... 2 ก.พ. 2560 17:22 2 ก.พ. 2560 18:11 ไทยรัฐ