ข่าว

วิดีโอ

คมนาคม สั่ง ขสมก. เร่งแก้ปัญหาหนี้ ส่อแววพิจารณาขึ้นค่าโดยสาร

"พิชิต" มอบนโยบาย ขสมก. เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาภาระหนี้-ขาดทุนสะสม 1 แสนล้าน ส่อแววพิจารณาปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร พร้อมทบทวนจัดหารถเมล์กว่า 3,000 คัน หลังจากโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน มีแนวโน้มรับมอบไม่ได้...

วันที่ 2 ก.พ. 60 นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายคณะกรรมการและผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ว่า จากการพิจารณาโครงสร้างการบริหาร ขสมก. ปัจจุบัน พบว่า ผลประกอบการมีปัญหาค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ แต่ละปีภาครัฐต้องนำเงินชดเชยผลประกอบการเฉลี่ย 4,000-5,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ขสมก. มียอดขาดทุนสะสมรวมกว่า 100,000 ล้านบาท

ดังนั้น หลังจากนี้มอบนโยบายฝ่ายบริหาร ขสมก. รายงานต้นทุนแท้จริงให้กระทรวงคมนาคมรับทราบ เพื่อพิจารณาว่าผลขาดทุนแต่ละปีจะต้องชดเชยมากน้อยเพียงใด รวมถึงที่ผ่านมาการเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ ขสมก. มีภาวะขาดทุนสะสมจำนวนมาก หากจะปรับขึ้นราคาค่าโดยสารก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่รัฐบาลจะดำเนินการ ซึ่งการนำเงินชดเชยผลขาดทุนก็เปรียบเสมือนนำเงินภาษีของคนทั้งประเทศชดเชยการใช้บริการรถเมล์ของคนกรุงเทพฯ

ส่วนการจัดหารถเมล์ใหม่นั้น ขสมก. ยืนยันจำเป็นต้องได้รถใหม่วิ่งให้บริการ ปัจจุบันการรับมอบรถเมล์เอ็นจีวีประสบปัญหา จึงให้ ขสมก. พิจารณา อาจจะมีการทบทวนแผนการจัดหารถทั้งระบบ เดิมกระทรวงคมนาคมจะเสนอให้จัดหารถ 3,189 คัน เข้าสู่ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จำนวนดังกล่าวมีรถเมล์เอ็นจีวีรวมด้วย หากรถเมล์เอ็นจีวีไม่สามารถรับมอบได้คงจำเป็นต้องทบทวนแผนจัดหารถทั้งระบบให้สอดคล้องสถานการณ์จริง โดย นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. ระบุว่า การทำต้นทุนราคาและข้อมูลโครงการต่างๆ จะรายงานให้กระทรวงคมนาคมรับทราบภายใน 1 เดือน

"พิชิต" มอบนโยบาย ขสมก. เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาภาระหนี้-ขาดทุนสะสม 1 แสนล้าน ส่อแววพิจารณาปรับขึ้นราคาค่าโดยสาร พร้อมทบทวนจัดหารถเมล์กว่า 3,000 คัน หลังจากโครงการจัดซื้อรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน มีแนวโน้มรับมอบไม่ได้... 2 ก.พ. 2560 17:01 2 ก.พ. 2560 17:13 ไทยรัฐ