วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนธิรัตน์ สั่ง สนค.ทำยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรมผนวกท่องเที่ยว

“สนธิรัตน์” สั่ง สนค.ทำยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมไทย หวังประเทศมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ...

วันที่ 2 ก.พ. 60 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานมันสมองของกระทรวงพาณิชย์ เร่งศึกษายุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมของไทย ผนวกกับการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เพราะปัจจุบันทั่วโลกรู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านการท่องเที่ยว แต่ไทยยังมีการสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมน้อยมาก หากสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ประเทศไทยจะสร้างรายได้จากการขายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมได้อีกนาน

”ทุกวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมไทยมากมาย ทั้งอาหารการกิน วิถีชีวิต ศิลปหัตถกรรม รวมถึงความมีน้ำใจ รอยยิ้ม ความมีจิตใจด้านการบริการของคนไทย แต่ยังมีการนำสิ่งเหล่านี้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม และขายให้กับนักท่องเที่ยวไม่มากนัก ถ้าไทยจะมุ่งสู่ธุรกิจบริการตามเทรนด์ของโลกแล้ว จำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกมหาศาล”

อย่างไรก็ตาม เมื่อ สนค.ศึกษาเสร็จแล้ว จะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และกระทรวงพาณิชย์จะนำมาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมต่อไป และหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องการนำไปใช้ หรือนำไปเป็นแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัฒนธรรมก็ย่อมได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ สนค.ศึกษาการทำดัชนีชี้วัดใหม่ๆ เพื่อเป็นการชี้นำเศรษฐกิจภายในประเทศ และเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดัชนีภาคบริการ เพื่อให้รู้ว่าสินค้าบริการของไทยเป็นอย่างไร บริการใดมีศักยภาพที่จะผลักดัน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ เป็นต้น เพราะปัจจุบันยังไม่ค่อยมีหน่วยงานใดจัดทำ

“อีกเรื่องที่สำคัญคือ การทำฐานข้อมูล (บิ๊ก ดาต้า) เพราะ สนค.เป็นหน่วยงานที่เก็บข้อมูลเชิงลึกและจำนวนมาก ดังนั้นควรใช้ข้อมูลนี้ให้เป็นประโยชน์ โดยทำฐานข้อมูลเพื่อให้ภาคเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งเหล่านี้ได้สั่งการเพื่อให้ สนค.ปรับโครงสร้างการทำงานให้สอดรับการความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในปัจจุบัน” นายสนธิรัตน์ กล่าว

“สนธิรัตน์” สั่ง สนค.ทำยุทธศาสตร์สร้างมูลค่าทางวัฒนธรรมไทย หวังประเทศมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ... 2 ก.พ. 2560 16:38 2 ก.พ. 2560 17:16 ไทยรัฐ