ข่าว

วิดีโอ

'สมคิด' นำคณะพบประธานาธิบดีเมียนมา พร้อมหารือ 'ออง ซาน ซูจี'

"สมคิด" พร้อมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เข้าพบประธานาธิบดีเมียนมา-และออง ซาน ซูจี หารือโอกาสธุรกิจสองประเทศ ...

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เข้าพบ นายติน จ่อ ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสเดินทางเยือนสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 2-5 ก.พ. 2560

หลังจากนั้น ได้นำคณะร่วมหารือกับ นางออง ซาน ซูจี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษาแห่งรัฐ ณ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ภาครัฐ ได้แก่ เอ็มโอยูความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลทวาย และเอ็มโอยูความร่วมมือด้านประมง

นายสมคิด เปิดเผยว่า เป็นการมาเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการครั้งแรก ตามคำเชิญของนางออง ซาน ซูจี ซึ่งถือเป็นการพบปะที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาและประสบความสำเร็จสูงสุด เพราะเมียนมาไม่เคยต้อนรับกลุ่มธุรกิจมากขนาดนี้ และกลุ่มธุรกิจของไทยก็ไม่เคยสนใจเมียนมาขนาดนี้เช่นกัน จึงถือเป็นการพบในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดของทั้งสองฝ่ายที่เมียนมาเปิดรับการลงทุน ซึ่งตั้งแต่เปิดประเทศ เมียนมาเปลี่ยนแปลงไปมาก ขณะที่ธุรกิจไทยต้องการไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเริ่มจากประเทศเพื่อนบ้านก่อน

“ผมบอกกับนายติน จ่อ และนางออง ซาน ซูจี ว่า การนำคณะมาในครั้งนี้ไม่ได้มาเจรจาการค้า มาเพื่อกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจเชิงลึก ซึ่งนโยบายของรัฐบาลไทยมองว่า โลกมีความไม่แน่นอนสูง และประเทศเล็กๆ อย่างเราทั้งอาเซียน ซีแอลเอ็มวี ควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคง การมาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อประโยชน์เศรษฐกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มาเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ฉะนั้น อะไรที่เกื้อกูลกันได้ก็ต้องช่วยกัน นักธุรกิจที่ร่วมมากับคณะก็มีคุณภาพ จึงขอให้เชื่อใจรัฐบาลไทยและนักธุรกิจไทย เพราะความเชื่อถือกันและกัน เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เศรษฐกิจเชิงลึก”

ทั้งนี้ จากการหารือกัน มีข้อตกลงกับทางเมียนมาที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดเส้นทางเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกและตะวันออก เรื่มจากประเทศอินเดีย ผ่านเมียนมา ไทย ลาว และจบที่เมืองดานังของเวียดนาม ซึ่งถนนที่เชื่อมระหว่างเมียนมาและไทย สร้างเสร็จไปแล้ว 2 ช่วง ยังคงเหลือช่วงเอ็นดุ-ท่าตอน ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งไทยจะสนับสนุนดูแลซ่อมแซมเพื่อให้เดินทางได้สะดวก และเมียนมาจะเชื่อมต่อไปยังอินเดียได้ ซึ่งทางเมียนมาพอใจอย่างมากที่จะร่วมมือกัน

“ผมเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างสองประเทศ ทั้งทางด้านคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพราะทั้งสองประเทศมีพรมแดนติดต่อกันจึงต้องพัฒนาเส้นทางคมนาคมร่วมกันอีกมาก ขณะเดียวกันจะได้กระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน ซึ่งวิธีที่ไทยจะช่วยได้มากที่สุด คือเรื่องนี้ เนื่องจากคนเมียนมามีคนจนและคนไม่มีงานทำเยอะ สิ่งที่ต้องช่วยคือการมีการค้า การลงทุนเพิ่ม ซึ่ง 80% เป็นการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 200,000 ล้านบาท ก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวใน 5 ปี”

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยพม่า หารือกับมุขมนตรีภาคเพื่อพิจารณาเพิ่มพื้นที่การค้า โดยเอาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดีเป็นต้นแบบ ส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี จะยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน

"สมคิด" พร้อมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เข้าพบประธานาธิบดีเมียนมา-และ ออง ซาน ซูจี หารือโอกาสธุรกิจสองประเทศ ... 2 ก.พ. 2560 16:19 2 ก.พ. 2560 17:42 ไทยรัฐ