ข่าว

วิดีโอ

รูปทรงที่ลงตัวของธรรมชาติ

น้ำแข็งจับกิ่งก้านของต้นไม้ในเมืองทางตะวันออกของประเทศเลบานอน ที่ความหนาวเข้าโจมตีจนต้นไม้ใบหญ้าแข็งตัวเป็นน้ำแข็งมีความใสแววเหมือนแก้ว แต่กลับสร้างความสวยงามในรูปทรงของแต่ละกิ่งที่ซ้อนสลับทับกันเป็นลวดลาย ดูมีความเคลื่อนไหวแม้กิ่งไม้จะอยู่นิ่งไม่ไหวติง.

น้ำแข็งจับกิ่งก้านของต้นไม้ในเมืองทางตะวันออกของประเทศเลบานอน ที่ความหนาวเข้าโจมตีจนต้นไม้ใบหญ้าแข็งตัวเป็นน้ำแข็งมีความใสแววเหมือนแก้ว แต่กลับสร้างความสวยงามในรูปทรงของแต่ละกิ่งที่ซ้อนสลับทับกันเป็นลวดลาย ดูมีความเคลื่อนไหว 2 ก.พ. 2560 14:48 2 ก.พ. 2560 14:48 ไทยรัฐ