Thairath Logo
กีฬา

ส.ส.ผู้ดีลงคะแนนท่วมท้น ผ่านก.ม.ให้อำนาจนายกฯ เริ่มเบร็กซิต

Share :

การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเข้าใกล้ความจริงเข้าไปอีกขั้น เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ เริ่มประกาศใช้คำสั่งมาตรา 50 แล้ว...

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักร (ยูเค) ลงคะแนนเสียงเห็นชอบ 498 เสียง ต่อคัดค้าน 114 เสียง ผ่านร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจแก่นายกรัฐมนตรีเทเรซ่า เมย์ เริ่มประกาศใช้คำสั่งมาตรา 50 แห่งสนธิสัญญาลิสบอน เพิ่มเริ่มกระบวนการพายูเคถอนตัวจากสหภาพยุโรป (อียู) อย่างเป็นทางการ

การผ่านกฎหมายด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเช่นนี้หมายความว่า มีโอกาสที่ร่างกฎหมายนี้จะถูกบังคับใช้เป็นกฎหมายสูงมาก แต่กฎหมายนี้ยังต้องเผชิญความท้าทายในสัปดาห์หน้า เมื่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณากฎหมายนี้อย่างละเอียด ก่อนจะถูกนำเข้าสู่สภาสูงของยูเคเพื่อโหวตรับรอง เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ นางเมย์ มีเวลาถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้ในการประกาศใช้มาตรา 50 และหลังจากนั้นพวกเขาจะมีเวลา 2 ปี ในการเจรจาข้อตกลงแยกตัวจากสหภาพยุโรปกับสมาชิกชาติอื่นๆ อีก 27 ประเทศ โดยนางเมย์ระบุว่า เธอจะออกสมุดปกขาว ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเบร็กซิตในวันพฤหัสบดีนี้

อ่านเพิ่มเติม...
เบร็กซิตสภาผู้แทนราษฎรเทเรซ่า เมย์มาตรา 50ผ่านร่างกฎหมาย