วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บางกอกแอร์เวย์ส ปรับขึ้นค่าโดยสารเที่ยวบินในปท. 200 บ. ตามภาษีน้ำมัน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เด้งรับปรับราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ทันที 200 บาท/คน/เที่ยว สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ให้ปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ทางสายการบินฯ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางฝ่ายสื่อสารองค์กรของ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สแจ้งว่า ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศทุกเส้นทาง ในอัตราเที่ยวบินละ 200 บาทต่อคน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เด้งรับปรับราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศ ทันที 200 บาท/คน/เที่ยว สะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมัน 1 ก.พ. 2560 18:16 1 ก.พ. 2560 18:54 ไทยรัฐ