วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุ เล็งคลอดมาตรฐานจริยธรรมเป็น พ.ร.บ.-จรัญ เข้มชงแนวคิดเจอพ่วงอาญา

“วิษณุ” เล็งคลอดมาตรฐานจริยธรรมเป็น พ.ร.บ. ด้าน “จรัญ” เข้มชงกฎเหล็กแนวคิดหากทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องเจอโยงพ่วงผิดคดีอาญาด้วย

วันที่ 1 ก.พ. เมื่อเวลา 13.40 น. ที่สโมสรทหารบก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดเสวนา “อนาคตจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ก็จะเริ่มนับหนึ่ง ผู้แทนองค์กรอิสระทั้ง 6 องค์กร ต้องมาประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมให้เสร็จใน 1 ปี ถ้าไม่เสร็จให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทั้ง 5 พ้นจากตำแหน่งทั้งหมด และมาตรฐานจริยธรรมก็ต้องย้อนมาใช้กับศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระพร้อมกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย โดยกระบวนการต้องรับฟังความคิดเห็นจาก ส.ส. สว. และ ครม.เชื่อว่าจะเป็นต้นแบบมาตรฐานจริยธรรมที่เอาไปใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐทั่วประเทศด้วย และต้องไปถกเถียงกันอีกก็คือ เส้นแบ่งระหว่างความผิดจริยธรรมร้ายแรง กับไม่ร้ายแรง มาตรฐานจริยธรรมสำหรับกลุ่มบุคคลระดับสูง คือ ที่ 6 องค์กรอิสระ กำลังทำอยู่ รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าให้คนกลุ่มนี้ดูแลผลประโยชน์ของชาติ และอะไรที่เป็นเรื่องร้ายแรง ไม่ร้ายแรง คิดว่าถ้าชุดที่ศาลรัฐธรรมนูญทำเสร็จ คิดว่าคงต้องทำเป็น พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลจริยธรรม แล้วกำหนดกลไกการปฏิบัติ การลงโทษ เพื่อให้ระบบมันสมบูรณ์ภายใต้กลไกรัฐธรรมนูญใหม่

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า การกำหนดมาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่ง 6 องค์กรอิสระกำลังร่วมกันจัดทำ มีแนวคิดว่า หากใครฝ่าฝืนจริยธรรม ถือเป็นเรื่องฉกรรจ์ เห็นว่าควรที่จะไล่ออกสถานเดียว และเชื่อมโยงกับกฎหมายอาญา แม้ว่าพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนจริยธรรมนั้น จะไม่กระทบทางอาญา หรือวินัย แต่ไปกระทบความคาดหวังของสังคม และควรเชื่อมโยงกับความผิดวินัยของข้าราชการ แต่ละองค์กรด้วย หลักคือให้ดูพฤติกรรมและความเสียหายที่เกิดกับสังคมเป็นเกณฑ์ นึกถึงตัวอย่าง กรณีทำผิดอาญาในต่างประเทศ แม้อยู่นอกเขตอำนาจกฎหมายไทย ไม่ผิดอาญากฎหมายไทย และไม่ใช่ความผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ถือว่าผิดจริยธรรมทั่วไปเสียก่อน และเมื่อพิจารณาต่อไปพบว่า ความผิดนั้นสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ ต่อราชการไทย ภาพลักษณ์ของราชการไทยทั้งระบบ และยังพลอยทำให้ประชาชนไทยรู้สึกต่ำต้อยเสียหายไป ถือว่าเป็นการทำผิดจริยธรรมร้ายแรง

นายจรัญ กล่าวว่า เวลาเราทำเรื่องจริยธรรม มีแนวคิด 2 แนว เมตตา กับอุเบกขา แต่อย่าเมตตาคนจนทำลายมาตรฐานคุณธรรมที่ดีงามของสังคม นี่คือแนวคิด ทั้งนี้ อาจจะมีผู้ทักท้วง ว่า มาตรฐานจริยธรรมที่รัฐธรรมนูญให้ทำ ไม่ใช่กฎหมายที่ต้องไปทำขึงขัง รุนแรง ดังนั้นอย่างน้อยต้องเป็น พ.ร.บ.ถ้าออกเป็น พ.ร.บ.จะเปิดช่องให้เติมเต็มได้มากกว่ามาตรฐานจริยธรรม มีสถานะเสมือนประมวลกฎหมายฉบับหนึ่ง

“วิษณุ” เล็งคลอดมาตรฐานจริยธรรมเป็น พ.ร.บ. ด้าน “จรัญ” เข้มชงกฎเหล็กแนวคิดหากทำผิดจริยธรรมร้ายแรง ต้องเจอโยงพ่วงผิดคดีอาญาด้วย 1 ก.พ. 2560 17:30 1 ก.พ. 2560 18:01 ไทยรัฐ