ไลฟ์สไตล์
100 year

เวิร์กช็อป ป.ย.ป.เคาะ 27 วาระปฏิรูปเร่งด่วน

ไทยรัฐออนไลน์
1 ก.พ. 2560 16:40 น.
SHARE

"สุวิทย์" แจงผลเวิร์กช็อป ป.ย.ป. ผุด 27 วาระปฏิรูปเร่งด่วน วางหลักเกณฑ์ลดขั้นตอน พร้อมจัดทัพตั้ง 4 อนุกรรมการปฏิรูป 

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวภายหลังการประชุมเวิร์กช็อป ป.ย.ป.ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะประธาน ป.ย.ป.เป็นประธานการประชุมว่า เป็นการประชุมเพื่อจัดลำดับความสำคัญการปฏิรูป แก้ปัญหาความซ้ำซ้อน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูป ที่นำวาระของสปท.และของนายกฯ มาจัดลำดับความสำคัญ กลั่นกรองแล้วเหลือเบื้องต้น 27 วาระสำคัญ แบ่งเป็น 1. กลไกภาครัฐ 9 วาระ ประกอบด้วย ปฏิรูปงบประมาณ/การคลัง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปฎิรูปกระจายอำนาจ บริหารรัฐที่ต้องเปิดเผยข้อมูล การควบคุมและการตรวจสอบอำนาจรัฐ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ศาลป้องปรามการทุจริตและวิธีพิจารณาคดีป้องปรามการทุจริตการคุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินจากการทุจริต 2. การปฏิรูปคน ที่ว่าด้วยการปฏิรูปกฎหมายการศึกษา แรงงาน หลักประกันสุขภาพ และผู้สูงอายุ 3. เครื่องมือพัฒนาฐานราก อาทิ เกษตรพันธสัญญา ประกันภัยการเกษตร การเงินรากฐาน/สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารที่ดิน 4. เศรษฐกิจอนาคตอย่างเศรษฐกิจดิจิทัล (สื่อ) และโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ทรัพยากรป่าไม้ น้ำ/แหล่งน้ำ ชุมชน ผังเมือง พลังงานทดแทนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ เป็นต้น และที่ประชุมยังได้เสนอเพิ่ม เรื่องการปฏิรูปการบริหารในระดับท้องถิ่นและการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

ข่าวแนะนำ

นายสุวิทย์ กล่าวว่า ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ จะทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรองและผลักดันวาระปฏิรูปเร่งด่วน 27 วาระ รวมถึงวาระการปฏิรูปจากรัฐธรรมนูญ และวาระการปฏิรูปอื่นๆ ที่สำคัญ แล้วนำเข้า ครม.เพื่อเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนต่อไปนั้น หากต้องออกเป็นกฎหมายนั้น เมื่อผ่านคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศแล้ว โดย ครม.สนช.และสปท.จะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาและส่งไป สนช.เพื่อพิจารณาออกกฎหมาย ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของ พ.ร.บ.-พ.ร.ก.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีหรือต้องใช้อำนาจตามมาตรา 44 และถ้าไม่เป็นเรื่องของกฎหมายก็จะเข้าสู่ครม.โดยไม่ต้องผ่านกฤษฎีกาและ สนช.โดยส่งไปยังกระทรวงต่างๆ ได้เลย

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ได้ตั้ง 4 คณะอนุกรรมการขึ้นมาจัดทัพ ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการจัดเตรียมพิมพ์เขียวของวาระการปฏิรูป 2. คณะอนุกรรมการทำงานประสานกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป 3. คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วม และ 4. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เมื่อทั้ง 4 คณะอนุกรรมการมีความชัดเจนแล้ว ครม.สนช.และสปท.จะมาหารือกันอีกครั้ง รวมถึงจะเร่งพิจารณาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการใน ป.ย.ป.ส่วนคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองมีความคืบหน้าไปมาก ทั้งส่วนของกรรมการและเวทีพูดคุย ที่ไม่ใช่เฉพาะนักการเมือง กลุ่มการเมืองเท่านั้น แต่จะเป็นเวทีที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ป.ย.ป.เวิร์กช็อป ป.ย.ป.ปฏิรูปยุทธศาสตร์ฯสุวิทย์ เมษินทรีย์

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 08:35 น.