วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บลจ.บัวหลวง มองเทรนด์ดิจิตอลมาแรง ปั้นกองทุนลุยเทคโนโลยี-อินโนเวชั่น

บลจ.บัวหลวง ชี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลก พร้อมมองธุรกิจประเภทนี้ยังมีความน่าสนใจ เล็งปั้นกองทุนลุยลงทุนอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.60 นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด กล่าวว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคความเป็นเมือง (Urbanization) ทำให้ชุมชนต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ กระแสที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน มีส่วนช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว นั่นคือ เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเชื่อมต่อออนไลน์ ซึ่งเริ่มส่งผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ เราได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล (Digitalization) หรือที่เรียกว่าเป็นยุคสมัย The Era of Now ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและอินโนเวชั่นใหม่ๆ อย่างเต็มรูปแบบ และได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนทั่วโลก

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ปัจจุบันคนไทยกว่า 38 ล้านคน หรือเกินครึ่งหนึ่งสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และมีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือถึง 34 ล้านคน ซึ่งเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย มีสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน แทบจะทุกอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ เทคโนโลยียังเป็นตัวที่ช่วยขจัดความไม่มีประสิทธิภาพของธุรกิจแบบดั้งเดิม เกิดช่องทางธุรกิจใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการลดต้นทุนของกิจการ สื่อออนไลน์ที่พาผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันโดยตรง สุดท้ายผู้บริโภคจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรง

ดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอินโนเวชั่นต่างๆ ธุรกิจที่ไม่ยอมหยุดนิ่งรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ จึงเป็นกิจการที่น่าสนใจ โดยเร็วๆ นี้ บลจ.บัวหลวงมีแผนที่จะนำเสนอกองทุน B-INNOTECH ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอินโนเวชั่นเร็วๆ นี้

บลจ.บัวหลวง ชี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลก พร้อมมองธุรกิจประเภทนี้ยังมีความน่าสนใจ เล็งปั้นกองทุนลุยลงทุนอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เร็วๆ นี้ 1 ก.พ. 2560 12:31 1 ก.พ. 2560 13:31 ไทยรัฐ