ไลฟ์สไตล์
100 year

กระตุ้นพ่อค้าแม่ขาย พาณิชย์ฯลุย Mini MOC

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

ทีม “Mini MOC” ในจังหวัดภาคใต้ ...กำลังระดม

สรรพกำลังเข้าไปให้ความช่วยเหลือ “ประชาชน” และ “ผู้ประกอบการ” ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ข่าวแนะนำ

ด้านประชาชน...ได้ให้ความช่วยเหลือโดยประสานผู้ผลิตจำหน่ายสินค้า ที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมบ้านเรือนในราคาลดเป็นพิเศษ...สินค้าธงฟ้าราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40 เปอร์เซ็นต์

โดยมีบางรายการจัดโปรโมชั่นหั่นลดราคาพิเศษ เข้าไปจำหน่ายถึงที่

ขณะที่ตัวผู้ประกอบการได้มีการผ่อนผันในเรื่องการจดทะเบียนทางธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะสินค้าจีไอ...สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ถูกน้ำท่วม ได้ประสานห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก เพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้ เพื่อบรรเทาผลกระทบ

คำว่า “Mini MOC” หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว แต่ไม่น้อยอาจจะสงสัยว่าคืออะไร เกี่ยวข้องกับเราๆท่านๆยังไง หรือจะได้ประโยชน์ หรือจะใช้บริการจาก Mini MOC ได้อย่างไร?

พลิกแฟ้มข้อมูล “Mini MOC” เป็นแผนการปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ของกระทรวงพาณิชย์โดยปรับรูปแบบการทำงานของสำนักงานในส่วนภูมิภาค ใช้วิธีการบูรณาการการบริหารแบบกลุ่มจังหวัด...รวมศูนย์เป็นพาณิชย์ภาค มีชื่อเรียกว่า...Mini MOC เพื่อยกระดับการทำงาน ให้ตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และเป็นผู้ขับเคลื่อน ...พัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้เต็มศักยภาพ

สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจจังหวัด 4.0 ที่มุ่งเน้นการผลักดันเศรษฐกิจในระดับจังหวัดให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมี “Mini MOC” ในต่างจังหวัดรวม 7 แห่ง ได้แก่ ภาคที่ 1 มีอุดรธานีเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1...อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2...นครพนม สกลนคร มุกดาหาร และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกลาง ...ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์

ภาคที่ 2 มีเชียงใหม่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2...เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา

ภาคที่ 3 มีนครสวรรค์เป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1...ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2...นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ภาคที่ 4 มีพระนครศรีอยุธยาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1...พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2...ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1...นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2...เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

ภาคที่ 5 มีนครราชสีมาเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1...นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2...อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ภาคที่ 6 มีจันทบุรีเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง...สระแก้ว สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก...จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

ภาคที่ 7 มีสุราษฎร์ธานีเป็นหัวหน้ากลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย...สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน...ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน...สงขลา สตูล ปัตตานี นราธิวาส ยะลา

นโยบายรัฐบาลเน้นการกระตุ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค หลายๆหน่วยงานได้ปรับโครงสร้างการทำงาน เพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จ กระทรวงพาณิชย์ก็เช่นกันที่ปรับโฉมการทำงานครั้งใหญ่ ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ในการทำงานของหน่วยงานราชการเลยก็ว่าได้

อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ผลักดัน “Mini MOC” บอกว่า ด้วยแนวคิดในการทำงาน ที่เน้น “ประสิทธิภาพ ฉับไว ใกล้ชิดประชาชน” จึงเป็นที่มาของการปรับโครงสร้างการทำงาน ในครั้งนี้ และยังมองถึงนโยบายของรัฐบาลที่มีทั้งแผนงาน 20 ปี แผนผลักดันประเทศไทย 4.0 กระทรวงฯ

ต้องย้ำให้เข้าใจกันอย่างชัดเจนเลยว่า...รูปแบบการทำงานของ Mini MOC ทั้ง 7 แห่ง จะมีบทบาทเช่นเดียวกันกับกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลาง

บทบาทสำคัญ คือ การให้บริการและกำกับดูแลธุรกิจการค้าซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการจดทะเบียน...เอกสารต่างๆ การให้บริการข้อมูลตลาด การกำกับดูแลแก้ปัญหาสินค้าเกษตร การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การค้า รวมถึงการกำกับดูแลค่าครองชีพ

“ประชาชนจะรู้สึกเหมือนกับว่ามีกระทรวงพาณิชย์อยู่ใกล้บ้าน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ ก็สามารถเดินเข้าไปปรึกษาได้เลย เรียกว่าสะดวกสบายมาก”

หัวใจสำคัญ “Mini MOC”...ยังจะต้องช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยการนำจุดเด่นของสินค้าและบริการในแต่ละจังหวัดมาพัฒนา ผลักดันให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งหาจุดแข็งของแต่ละจังหวัด เพื่อมาพัฒนาต่อยอด เพราะบางจังหวัดสินค้าเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นสินค้าภูมิปัญญา สินค้าหัตถกรรม เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) หากส่งเสริมได้ถูกต้อง ก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

“บางจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องหาทางพัฒนา...ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยหันไปทำธุรกิจ หรือทำมาค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจะหากินอยู่แต่ในประเทศคงไม่เพียงพอแล้ว ต้องขยายออกไป”

ล่าสุดพาณิชย์ฯ ภาคที่ 1 ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้แล้ว เพราะมีถึง 5 จังหวัดที่ติดชายแดนเพื่อนบ้าน คือ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร...ปัจจุบันมีมูลค่าการค้าชายแดนมากกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อีกมาก

ไม่เพียงแค่นั้น...พาณิชย์ภาคจะต้องเป็นตัวแทนกระทรวงพาณิชย์ ในการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ ในประเด็นสำคัญๆต่างๆ ตั้งแต่การวางระบบติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรเป็นรายตัว ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผัก ผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ ที่จะออกสู่ตลาดตามฤดูกาลก็เริ่มต้นมาจากต่างจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมและมีมาตรการรับมือล่วงหน้า ก่อนที่จะมีปัญหาด้าน “ราคาตกต่ำ” เกิดขึ้น

อภิรดี บอกอีกว่า ส่วนในด้านค่าครองชีพ ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเป็นรายตัวติดตามทุกวัน เพื่อตรวจสอบดูว่ารายการไหนมีความเคลื่อนไหวด้านราคาผิดปกติ ก็จะได้มีแผนบริหารจัดการได้ทัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านค่าครองชีพกับประชาชน

สรุปได้ว่า...ทุกวันนี้ “Mini MOC” คือกระทรวงพาณิชย์แยกร่างกระจายไปอยู่ในทุกจังหวัด...ใกล้บ้าน สามารถใช้บริการ ได้ตลอดเวลา เอสเอ็มอี สตาร์ตอัพ เกษตรกรยุคใหม่ ผู้ประกอบการชุมชน ร้านโชห่วย ทั่วประเทศไทยจะเกิดได้ง่าย มีโอกาสสำเร็จเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สกู๊ปหน้า1Mini MOCกระทรวงพาณิชย์mini moc กระทรวงพาณิชย์พาณิชย์ภาค

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 05:44 น.