วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารใต้ชี้แจง ไม่ขอรับบริจาค-เข้มงวดขนย้ายถังแก๊สเหล็กเข้าพื้นที่

กองทัพภาคที่ 4 เข้มงวดการขนย้ายถังแก๊สเหล็กเข้าพื้นที่ 3 จชต. ชี้แจงกรณีงดรับบริจาคสิ่งของให้ทหาร ได้ดูแลเรื่องสิทธิ และของใช้ส่วนตัวทหารอย่างดีอยู่แล้ว จึงไม่มีนโยบายในการรับบริจาค...

เวลา 10.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 พันเอก ยุทธนาม เพชรม่วง รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีประกาศมาตรการควบคุมการขนย้ายถังแก๊สเหล็กเข้า-ออกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ตามประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เรื่องมาตรการควบคุมการขนย้ายถังแก๊สเหล็ก เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอชี้แจงพี่น้องประชาชน ดังนี้

เป็นมาตรการควบคุมการขนย้าย (เพิ่มเติม) ถังแก๊สเหล็กทุกขนาดเข้ามา ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หากมีความจำเป็นในการนำถังแก๊สเหล็กเข้ามาในพื้นที่ ต้องขออนุญาตจากสำนักงานพลังงานจังหวัด สำหรับถังแก๊สเหล็กที่มีอยู่เดิมและยังมีสภาพที่ใช้งานได้นั้น พี่น้องประชาชนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ

2. จากการที่มีการกระจายข้อมูลในระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ก เรื่องการรับบริจาคของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับหน่วยทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของพี่น้องประชาชนที่มีความห่วงใยต่อพี่น้องทหาร แต่กองทัพบกได้ดูแลเรื่องสิทธิ และของใช้ส่วนตัวอย่างดีอยู่แล้ว จึงไม่มีนโยบายในการรับบริจาคของใช้ให้กับทหาร.

กองทัพภาคที่ 4 เข้มงวดการขนย้ายถังแก๊สเหล็กเข้าพื้นที่ 3 จชต. ชี้แจงกรณีงดรับบริจาคสิ่งของให้ทหาร ได้ดูแลเรื่องสิทธิ และของใช้ส่วนตัวทหารอย่างดีอยู่แล้ว จึงไม่มีนโยบายในการรับบริจาค... 1 ก.พ. 2560 10:52 1 ก.พ. 2560 11:29 ไทยรัฐ