ข่าว

วิดีโอ

"สดชื่นสุด"

โดย คุณหลี

ท่านผู้อ่านโปรดแซบ!! สวมชุดครุยรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ลํ่าซํา” ลงเวทีมาหน้างานนี่นึกว่าเพิ่งจบคอนเสิร์ต เพราะญาติสนิทมิตรสหาย มิตรรักแฟนเพลง เอ๊ย! แฟนคลับ หอบดอกไม้มายินดีกันเนืองแน่นค่ะ..คุณขา

แต่ ช่อ ที่ ‘สดชื่น’ สุดคงต้องช่อในรูป--จาก ปะป๊า&มามี้& คุณฝาชี เอ๊ย! ฝาละมีสุดเยิฟๆๆ คิกๆ.

คุณหลี

ท่านผู้อ่านโปรดแซบ!! สวมชุดครุยรับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการกีฬาและนันทนาการ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ลํ่าซํา” 1 ก.พ. 2560 09:45 1 ก.พ. 2560 09:46 ไทยรัฐ