วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูตคนแรก

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำไทยหรือ UNHCR ตั้งปู-ไปรยา เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพิธีติดเข็มกลัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ 31 ม.ค.

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำไทยหรือ UNHCR ตั้งปู-ไปรยา เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกของไทยและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพิธีติดเข็มกลัดแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อ 31 ม.ค. 1 ก.พ. 2560 07:45 1 ก.พ. 2560 07:49 ไทยรัฐ