ข่าว

วิดีโอ

ชี้บริจาคโลหิตโอกาสติด "ซิกา" น้อย

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อภิปรายเรื่อง “ทำไมเราต้องกังวลไวรัสซิกา” ในงานเปิดตัวศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ว่า สภากาชาดไทยเพิ่มข้อคัดกรองบริจาคเลือด โดยให้ระบุว่าผู้บริจาคเลือดเคยไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาหรือไม่ด้วย เนื่องจากพบว่าผู้ที่รับเลือดจากผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิกา มีโอกาสติดเชื้อประมาณ 30% จึงต้องมีระบบคัดกรองมากขึ้น และตามศูนย์รับบริจาคเลือดควรเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปด้วย แต่ไม่ต้องวิตกกังวลจนไม่กล้าบริจาคเลือด เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาขาดเลือดขึ้นอีก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์ฯ กล่าวว่า ศูนย์นี้เปิดให้บริการ ม.ค.2560 แต่ทำงานมากว่า 15 ปีแล้ว ทั้งนี้ การตรวจและระบุเชื้อก่อโรค สามารถตรวจระบุได้ไม่ถึง 50% จึงต้องพัฒนาการตรวจต่อไป เพราะเชื้อก่อโรคในมนุษย์กว่า 70% เกิดจากสัตว์ การตรวจเพื่อให้รู้ว่าสัตว์ตัวไหนก่อโรคในคนจะช่วยให้นำมาเทียบเคียงความชุกของพื้นที่ที่จะเกิดโรคได้ หรือการเกิดโรคจะเกิดขึ้นในฤดูไหน.

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา และประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อภิปราย... 31 ม.ค. 2560 23:45 31 ม.ค. 2560 23:45 ไทยรัฐ