Thairath Logo
กีฬา

วศ.ลุยอาหารแปรรูปปลอดภัย

Share :

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วศ.กำลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอี (SMEs) 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อาหาร และเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โดยส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาหารแปรรูป และมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐาน GMP (Codex) และ HACCP ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี นนทบุรี และปทุมธานีเพื่อควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่สำคัญการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP (Codex) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จะประกันคุณภาพว่า กระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ โดย วศ.มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...
อาหารแปรรูปอาหารปลอดภัยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมาตรฐาน GMP