วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วศ.ลุยอาหารแปรรูปปลอดภัย

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วศ.กำลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอี (SMEs) 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อาหาร และเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม โดยส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาหารแปรรูป และมีเป้าหมายส่งเสริมการใช้ระบบมาตรฐาน GMP (Codex) และ HACCP ในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการใน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี นนทบุรี และปทุมธานีเพื่อควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่การผลิต และเพื่อความปลอดภัยอาหารให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่สำคัญการส่งผลิตภัณฑ์อาหารไปต่างประเทศจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP (Codex) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จะประกันคุณภาพว่า กระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะ โดย วศ.มอบให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้คำปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกด้วย.

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วศ.กำลังขับเคลื่อนเอสเอ็มอี (SMEs) 4.0 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ อาหาร และเกษตรแปรรูป 31 ม.ค. 2560 23:42 31 ม.ค. 2560 23:42 ไทยรัฐ