วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“สมคิด” ดันงบลงจังหวัด

“สมคิด” ดันงบลงจังหวัด

  • Share:

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบคำของบประมาณของจังหวัดและ 18 กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 2,505 โครงการ วงเงินรวม 63,145 ล้านบาท เป็นโครงการที่ควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 1,495 โครงการ งบประมาณรวม 29,713 ล้านบาท และโครงการที่ควรสนับสนุนแต่อยู่ในส่วนที่เกินจากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำนวน 1,010 โครงการ วงเงินรวม 33,431 ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะไปพิจารณาในรายละเอียดที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ จะพบว่าวงเงินที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับเพิ่มขึ้นจากการทำงบประมาณปกติที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเคยได้รับงบประมาณ 25,000-26,000 ล้านบาท ในรอบงบประมาณปี 2561 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ต้องการให้เพิ่มขึ้นเกิน 40,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีงบประมาณไปทำโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้