ข่าว

วิดีโอ

เรื่องจริง

โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อุดม รัฐอมฤต เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ในส่วนของ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกกต. และ ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง เสร็จไปแล้วประมาณ ร้อยละ 90 ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วย ส.ส.และที่มาของ ส.ว. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ และรอรับฟังความเห็นของประชาชนในต้นเดือนนี้ ส่วนฉบับอื่นๆที่เหลือ อยู่ระหว่างการพิจารณาและวางหลักการสำคัญ

อีกประเด็น ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ที่จะนำไปใช้ใน ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของระบบไต่สวน การทำคดี โดยมีเครื่องมือช่วยพิจารณาคือ ใช้กลไกของศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

กรณี ให้ผู้ต้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาได้ ซึ่งจะสามารถอุทธรณ์ได้ เฉพาะข้อกฎหมาย เท่านั้น ข้อเท็จจริงไม่สามารถจะอุทธรณ์ได้ สุดท้ายกรณีการไต่สวนของศาล หลังจากที่ผู้ต้องหาไม่ไปปรากฏตัวต่อศาล โดยมีข้อเสนอว่าให้สามารถยืดอายุความหรือไม่นับอายุความ แต่ยังให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆได้

ในขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและการปรองดอง ใน คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ สปท. สนช.และรัฐบาล เพื่อจะพิจารณาแผนการปฏิรูปไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ส่วนเรื่องของการปรองดอง ภาระหนักไปตกที่กระทรวงกลาโหมและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม

มีกรอบการดำเนินการภายใน 120 วัน หลังรัฐธรรมนูญบังคับใช้

ประเด็นสุดท้ายคือการออกมารวมตัวกันของ สมาคมสื่อ เรียกร้องให้ยกเลิกร่างกฎหมายควบคุมสื่อของ สปท. ที่ว่ากันว่า จะมี ปลัดกระทรวง เข้ามาอยู่ในกรรมการสื่อโดยตำแหน่งถึง 4 กระทรวงเช่น ปลัดประจำสำนักนายกฯ เป็นต้น มีอำนาจในการอนุญาตและให้ถอดถอนวิชาชีพสื่อแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ความจริงเรื่องนี้สื่อเองก็รู้ว่าการทำหน้าที่ระหว่าง รัฐบาลยึดอำนาจและรัฐบาลเลือกตั้ง ย่อมมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว สื่อบางคนบางกลุ่มก็เข้าไปร่วมวงเห็นดีเห็นงามกับการยึดอำนาจด้วย สื่อบางคนบางกลุ่มก็แปลงร่างเป็นพวกเดียวกับคณะยึดอำนาจไปเลยเพราะได้ประโยชน์และอำนาจจากการยึดอำนาจทุกครั้ง

จึงมีการกระแนะกระแหนกลับว่า ก็พวกสื่อไปเชื้อเชิญเขามาเองไม่ใช่หรือ เข้าไปเป็นกรรมการ กรรมาธิการ อนุกรรมการ แล้วจะมาร้องแรกแหกกระเชอเพื่อ

เพราะฉะนั้นการออกมาเรียกร้องของสมาคมสื่อเที่ยวนี้เลยไม่ค่อยมีน้ำหนัก และเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่า สังคมมองสื่ออย่างไรและคณะผู้ยึดอำนาจมองสื่ออย่างไร ทั้งหลายทั้งปวงคือเรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นและจะเป็นอนาคตของประเทศไทย ที่สังคมกำลังถูกจัดระเบียบโดยกองทัพ และเชื่อได้ว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

31 ม.ค. 2560 10:19 31 ม.ค. 2560 10:19 ไทยรัฐ