ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พระเสริมวัดปทุมฯ

  บาราย23 พ.ค. 2553 05:00 น.
  SHARE

  วัดดปทุมวนารามฯ เขตอภัยทาน ระ-หว่างการสลายม็อบคนเสื้อแดง แม้จะมี 6     ศพผู้เสียชีวิตเป็นปริศนาว่าใครยิงแต่สภาพทั่วไปภายในวัดก็ไม่มีร่องรอยความเสียหาย มีคนไม่มากที่จะรู้ว่าภายในวัดนี้มีพระพุทธรูปโบราณ ระดับพระคู่บ้านคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถและพระวิหารอยู่ถึงสององค์

  ข้อมูลจากหนังสือ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร เขียนไว้ว่า ในกรุงเทพมหานครของเรานี้มีสิ่งดีๆมากมายอยู่ใกล้ตัวจนนึกไม่ถึง เพียงเดินจากศูนย์การค้าฯสี่แยกราชประสงค์ มายังวัดปทุมวนาราม ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีก็จะมีโอกาสกราบพระพุทธรูปสำคัญ

  ตามประวัติพระเสริม (หน้าตัก 2 ศอก 1 นิ้ว   วัสดุสำริด)   พระใส   สร้างขึ้นพร้อมกับพระสุก รวมกันสามองค์ เป็นพระพุทธรูปประจำพระองค์ของสามพระราชธิดากษัตริย์ล้านช้าง ต่อมาก็ประดิษฐานไว้ในเวียงจันทน์ เมืองหลวงของล้านช้าง ราวกลางสมัยอยุธยา

  จนถึงสมัยกรุงธนบุรี ทัพไทยยกไปตีเวียงจันทน์ ชาวล้านช้างก็นำพระพุทธรูปสามองค์นี้ไปซ่อน ศึกสงบแล้วก็นำกลับมาไว้ที่วัดโพนชัย เวียงจันทน์ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ ทรงนำทัพไปตีเวียงจันทน์อีกครั้ง    โปรดให้เชิญพระเสริม พระใส พระสุก ลงแพข้ามแม่น้ำโขง

  ระหว่างทางพระสุกพลัดตกจมลงไปในน้ำ ในบริเวณที่เรียกกันต่อมาว่า เวินพระสุก

  คงเหลือพระเสริมและพระใสมาถึงเมืองหนองคาย โปรดให้ประดิษฐานพระเสริมไว้ที่วัดโพธิ์ชัย และพระใสไว้ที่หอก่อง (วัดประดิษฐ์ธรรมคุณ)

  พระเสริม พระใส ถูกอัญเชิญมาไว้ในกรุงเทพฯ ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐานไว้เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรสุทธาวาส ในพระบวรราชวัง แต่เมื่อทอดพระเนตรแล้ว โปรดในพระพุทธลักษณะ จึงโปรดให้อัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐาน ไว้บนพระแท่นเศวตฉัตรในท้องพระโรง เพื่อจะถวายสักการะโดยสะดวก

  เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระเสริมไปไว้ยังพระวิหารวัดปทุมวนาราม เพื่อให้ อยู่วัดเดียวกับพระใส ที่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ก่อนแล้ว

  อาจารย์วรนันทน์เขียนว่า เมื่อถึงเดือน 6 ของทุกปี จะมีชาวบ้านผู้มีเชื้อสายล้านช้าง ตั้งบ้านเรือนอยู่หลังองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (เพลินจิต) พากันมาสักการะพระเสริม โดยจัดปราสาทผึ้งและดอกไม้ไฟมาบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

  ข้อมูลจากอาจารย์วรนันทน์ นอกจากพระเสริมประดิษฐานอยู่ในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ยังมีพระใสประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ แต่จากหนังสือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเล่มเดียวกัน อาจารย์วรนันทน์เขียนถึงพระใสอีกองค์ (ขนาดหน้าตัก 2 คืบ 8 นิ้ว วัสดุสำริด) ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

  เรื่องราวของพระใสองค์ที่หนองคาย...เป็นเรื่องเดียวกับองค์ในโบสถ์วัดปทุมวนาราม แต่มีเกร็ดเพิ่มเติมว่า ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญพระเสริม พระใส ไปไว้ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ แต่ระหว่างอัญเชิญพระขึ้นเกวียน เกิดเหตุเกวียนที่อัญเชิญพระใสหักที่วัดโพธิ์ชัยหลายครั้ง   ชาวเมืองจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระใส ไว้ที่วัดโพธิ์ชัย

  เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวหนองคาย และชาวอีสานกราบไหว้กันมาถึงปัจจุบัน

  ข้อมูลอีกชุด จากหนังสือมิติลี้ลับในพงศาวดาร (สำนักพิมพ์สยามบันทึก) โรม บุนนาค เขียนไว้เป็นตอนหนึ่งในเรื่องพระแก้วกับพระบางเป็นคู่อริกันว่า

  พ.ศ.2407 เหล่าเสนาบดีพากันเข้าชื่อกราบทูลรัชกาลที่ 4 ว่า พระบาง รวมทั้งพระเสริม พระใส และพระแสน (ปัจจุบันอยู่วัดหงส์รัตนาราม ธนบุรี) ซึ่งเป็นพระที่ชาวลาวนับถือ เป็นต้นเหตุสำคัญ ทำให้เกิดฝนแล้งหนักข้าวยากหมากแพง ทรงสดับแล้ว ทรงพระราชดำริเห็นด้วย

  ครั้นมาถึง ณ ปีขาล อัฐศก เจ้าอุปราชเมืองหลวงพระบางมาเฝ้าฯ จึงโปรดให้รับเอาพระบางไปไว้ ณ เมืองหลวงพระบางตามเดิม

  ส่วนพระเสริม พระใส โปรดให้ ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดปทุมวนาราม

  ปริศนาที่จะต้องคลี่กันต่อไป พระใส องค์ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ หรือพระใส องค์ที่วัดโพธิ์ชัย หนองคาย องค์ใดเป็นพระใส องค์จริง.

  O บาราย O

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:32 น.