ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  'อาศิส พิทักษ์คุมพล' เป็นจุฬาราชมนตรีคนใหม่

  ไทยรัฐออนไลน์16 พ.ค. 2553 21:00 น.
  SHARE

  นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

  คะแนนขาด 423 คะแนน เผยจะทำดี ทำหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ พร้อมขอรับการสนับสนุนจากภาคราชการ ด้าน มท.เตรียมเสนอ “อภิสิทธิ์” ทูลเกล้าฯ “ในหลวง” โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง...

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. 16 พ.ค. ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการสรรหาจุฬาราชมนตรีคนใหม่ แทนนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ อดีตจุฬาราชมนตรี ที่เสียชีวิตไปนั้น โดยนายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงมหาดเป็นผู้ดำเนินการ ตามพ.ร.บ.การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 โดยในการสรรหาจุฬาราชมนตรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 39 จังหวัด จำนวน 740 คน เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า คณะกรรมการฯประกอบด้วย ตัวแทนคณะกรรมการแต่ละจังหวัดจำนวน 39 คน เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือ 3 คน และให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 740 คน เป็นผู้คัดเลือกให้เหลือเพียง 1 คน เพื่อดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไปในการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสรรหาเริ่มจากให้คณะกรรมการอิสลาม เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อให้ที่ประชุมรับรอง โดยจะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 20 เสียง โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้ให้การรับรองผู้ที่ถูกเสนอชื่อทั้งหมด 9 คน จากนั้นให้ผู้แทนคณะกรรมการอิสลลามฯแต่ละจังหวัดจำนวน 39 คน คัดให้เหลือ 3 คน ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ โดยคณะกรรมการแต่ละคนสามารถเลือกผู้เหมาะสมได้เพียง 1 ชื่อ

  รายงานข่าวแจ้งว่า จากนั้นเวลา 12.00 น. ภายหลังการตรวจนับการลงคะแนนของกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 39 คน ปรากฎว่า 1. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล 16 คะแนน 2.นายทวี นภากร 8 คะแนน 3.นาย สมาน มาลีพันธ์ 5 คะแนน 4.นายวินัย สะมะอุน 4 คะแนน 5.นายอรุณ บุญชม 3 คะแนน 6.นายอรุณ วันแอเลาะ 1 คะแนน 7.นายอิมรอน มะลูลีม 1 คะแนน 8.นายอรุณ อีซอ 1 คะแนน และ 9.นายทองคำ มะหะหมัด 0 คะแนน จากนั้นจึงได้มีการคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 คน ได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล นายทวี นภากร และนายสมาน มาลีพันธ์ ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ รวม 740 คน เป็นผู้ลงคะแนนคัดเลือกจุฬาราชมนตี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลาปิดหีบลงคะแนน เวลา 14.45 น.

  รายงานข่าวแจ้งต่อว่า เมื่อเวลา 14.45 น. เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้สรุปผู้ลงทะเบียนลงคะแนนสรรหาจุฬาราชมนตรี จำนวน 703 คน จากนั้นจึงเริ่มนับคะแนนผู้เข้าสรรหาจุฬาราชมนตรี โดย มีกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมรอลุ้นผลคะแนนอย่างใจจดใจจ่อ โดยใช้เวลาในการนับคะแนนทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยผลปรากฎว่า นายอาศิส ได้รับคะแนนอย่างท่วมท้น ถึง 423 คะแนน ตามด้วย นายสมาน 148 คะแนน และนายทวี 122 คะแนน โดยมีผู้ไม่ลงคะแนน 1 คน และมีบัตรเสีย จำนวน 8 ใบ จากนั้นนายมานิตได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศได้รับทราบว่า นายอาศิสเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี โดยต่อไปกระทรวงมหาดไทย จะเสนอชื่อนายอาศิสต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีต่อไป

  ด้านนายอาศิส กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ผู้ที่ได้รับการเสนอทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้ตนต้องการความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากพี่น้องทุกท่าน เพราะไม่มีใครคนใดที่เก่งหรือรอบรู้ทุกเรื่อง การทำงานที่สำเร็จนั้นไม่ใช่การทำงานเพียงลำพัง แต่ต้องได้รับความร่วมมือ และความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะจากทางราชการ ในฐานะที่ตนได้รับฉันทานุมัติ มาทำหน้าที่ ในตำแหน่งจุฬาราชมนตรี อยากขอฝากคำกล่าวของท่านศาสดาที่กล่าวว่า พี่น้องทั้งหลาย วันนี้ได้รับฉันทานุมัติมาทำหน้าที่ ได้รับภารกิจอันสำคัญ แต่ไม่ได้หมายความว่า ผมดีกว่าท่านทั้งหลาย แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำความดี ขอให้ท่านผู้มีความรู้ความสามารถได้สนับสนุน ช่วยเหลือตนด้วยและ หากกระทำสิ่งที่มิชอบไม่ดีงาม ขอให้ช่วยยับยั้ง ท้วงติงตน เพื่อให้ดำเนินชีวิต อยู่ในกรอบของท่านตลอดไป และประการสุดท้ายขอให้ท่านพี่น้องทั้งหลาย ดำเนินอยู่ในกรอบอันดีต่อไป

  นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่ ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จบการศึกษาสายศาสนาจากสถาบันปอเนาะใน อ.จะนะ จ.สงขลา และ จ.ปัตตานี แม้ไม่ใช่ชาวไทยเชื้อสายมลายูแต่ที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาภาคใต้ มาหลายกรรมวาระ นอกจากการสนิทแนบแน่นกับพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว พื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สงขลาคือ นาทวี จะนะ เทพา และสะบ้าย้อยก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้น โดยนายอาศิสต้องเข้าไปรับผิดชอบใน ฐานะผู้นำศาสนาประจำจังหวัด และการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง คือ การดำรงตำแหน่งสำคัญในกรรมการอิสระเพื่อ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) เมื่อสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 16:57 น.