ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เล็งชง ครม. คุมค่าบริการขนส่งธุรกิจออนไลน์-เคาน์เตอร์เซอร์วิส

พาณิชย์ เล็งชง ครม. คุมค่าบริการเพิ่ม 2 รายการ คือ บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ และบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังพบประชาชนใช้บริการมาก  ย้ำผู้ประกอบการต้องปิดป้าย หรือเขียนข้อความให้เห็นชัดเจน พร้อมกำหนดให้ผู้ค้าออนไลน์ ต้องแสดงรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วน ทั้งขนาด น้ำหนัก หวังไม่ให้หลอกขาย ใครฝ่าฝืนปรับ 1 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.60 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ว่า ที่ประชุมได้ทบทวนรายการสินค้าและบริการควบคุม และมาตรการกำกับดูแลสำหรับปี 60 ก่อนที่รายการสินค้าและบริการควบคุมปี 59 จะหมดอายุลงวันที่ 24 ม.ค.นี้ โดยได้เพิ่มรายการสินค้าและบริการควบคุมจากเดิม 45 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 42 รายการ และบริการ 3 รายการ เพิ่มเป็น 47 รายการ แบ่งเป็นสินค้า 42 รายการเท่าเดิม และบริการ 5 รายการ ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้พิจารณาเร็วที่สุดวันที่ 17 ม.ค.นี้ และจะมีผลบังคับใช้หลังจากลงในราชกิจจานุเบกษา 

สำหรับบริการ 2 รายการ ที่เพิ่มเข้ามาในบัญชีควบคุม ได้แก่ บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ และบริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) เพราะปัจจุบันประชาชนนิยมใช้บริการมากขึ้น โดยผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงค่าบริการในที่ที่เห็นได้ชัดเจน และผู้ขายสินค้าออนไลน์ ต้องระบุค่าบริการขนส่งให้ลูกค้าได้รับทราบในเว็บไซต์ด้วย แต่หากภายหลังพบว่า ผู้ประกอบการคิดค่าบริการไม่เป็นธรรม  จะกำหนดมาตรการกำกับดูแลอีกครั้ง เช่น อาจกำหนดให้เป็นราคาเดียวกัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีมติให้ปรับเพิ่มรายละเอียดมาตรการกำกับดูแลสินค้าควบคุม 1 รายการ ได้แก่ ข้าวสาลี โดยให้แจ้งพิกัดศุลกากร เพราะปัจจุบันมีการนำเข้าทั้งข้าวสาลีที่ใช้ทำอาหารคน และสัตว์ แต่ที่ผ่านมา ผู้นำเข้าบางรายอาจแจ้งพิกัดไม่ตรงกับที่นำเข้า รวมถึงต้องแจ้งปริมาณนำเข้า ราคา และแผนการนำเข้าทุก 3 เดือน แต่ให้แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนนำเข้าได้เพียง 1 ครั้ง จากเดิมแจ้งเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม ขณะเดียวกัน ยังต้องแจ้งปริมาณการใช้ การจำหน่าย ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บด้วย

ขณะเดียวกันยังมีมติให้ปรับเปลี่ยนมาตรการกำกับดูแลสินค้าและบริการควบคุมจำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า และ 2.รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก ให้แจ้งราคาทันทีหลังมีการเปลี่ยนแปลงราคา จากเดิมที่ให้แจ้งราคาให้ทราบก่อนเปลี่ยนแปลงราคา เพราะภาวะการแข่งขันสูงอยู่แล้ว 3.มันสำปะหลังสด และมันเส้น และ 4.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ควบคุมการขนย้ายเฉพาะพื้นที่ติดชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย โดยยกเลิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เพราะไม่มีพื้นที่ติดชายแดน  และเพิ่มเติม อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี แทน เพราะมีพื้นที่ติดกับชายแดนลาว

นายสนธิรัตน์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีมติให้ทบทวนรายการติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการสำหรับปี 60 โดยให้ยกเลิกฟิล์มถ่ายรูป เพราะมีจำหน่ายในตลาดน้อยมาก ทำให้เหลือรายการที่ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้า 237 รายการ และให้เพิ่มรายการแสดงค่าบริการ 1 รายการ คือ การจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบอี-คอมเมิร์ซ หรือออนไลน์ เพราะปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก และยังให้แสดงราคาประเภทหรือชนิด รวมถึงขนาด และน้ำหนัก รายละเอียดของสินค้าและค่าบริการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เห็นอย่างชัดเจนครบถ้วน

“ปัจจุบัน การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้รับความนิยมมาก ผู้ค้าต้องแสดงรายละเอียดของสินค้าที่ขายให้ครบถ้วนตามที่เรากำหนด เพราะบางครั้ง รูปถ่ายที่โชว์ในหน้าเว็บต่างจากสินค้าจริงที่จัดส่งมาให้ลูกค้ามาก เช่น ขนาดเล็กกว่าของจริง ถือว่าเอาเปรียบผู้บริโภค ต้องแสดงรายละเอียดให้ผู้ซื้อได้รับทราบ ถ้าฝ่าฝืน หรือจำหน่ายราคาสูงเกินกว่าราคาที่แสดงไว้ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท”.

พาณิชย์ เล็งชง ครม. คุมค่าบริการเพิ่ม 2 รายการ คือ บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ และบริการรับชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังพบประชาชนใช้บริการมาก 6 ม.ค. 2560 19:29 6 ม.ค. 2560 20:22 ไทยรัฐ