ข่าว

วิดีโอ

กสทช.หนุน ปภ.ตั้งศูนย์สื่อสารช่วยน้ำท่วม สั่งค่ายมือถือดูแลเครือข่าย

กสทช. สนับสนุน ปภ.จังหวัดตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมส่งรถสื่อสารฉุกเฉินให้สัญญาณไวไฟแก่ จนท.ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสั่งค่ายมือถือดูแลเครือข่ายในพื้นที่ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง... 

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ สถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในส่วนของสำนักงานเองได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. ภาค 4 ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่เกิดภัยพิบัติให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้

สำนักงาน กสทช. ได้ทำงานประสานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งจัดส่งรถสื่อสารฉุกเฉินออกสนับสนุนสัญญาณไวไฟในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานได้ นอกจากนั้น สำนักงาน กสทช. พร้อมเปิดสำนักงาน กสทช. เขตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช สงขลา ระนอง ชุมพร และภูเก็ต เป็นศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัยในกรณีที่จังหวัดร้องขอมา เนื่องจากพื้นที่ของสำนักงานเขตดังกล่าวยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้

ในส่วนของผู้ประกอบการ ได้สั่งการไปยังโอเปอเรเตอร์ทุกรายให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลโครงข่ายสื่อสารทั้งในระบบบริการโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ศูนย์สายลมของสำนักงาน กสทช. ยังเป็นแม่ข่ายในการติดต่อสื่อสารและประสานงานให้กับสมาคมวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในการให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย

ด้านค่ายเอไอเอส มีการวางแผน และมีมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์สื่อสารได้ตามปกติ โดยได้ยกเว้นการติดตามหนี้และยกเว้นการระงับสัญญาณชั่วคราวสำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่ไม่สะดวกไปชำระค่าใช้บริการตามกำหนดในเบื้องต้นตั้งแต่วันนี้-11 ม.ค. 2560 ในภาพรวมของเครือข่ายไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ เพราะในส่วนของชุมสายและสถานีฐาน ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม ได้ดำเนินการยกระดับความสูงของอุปกรณ์ตู้คอนเทนเนอร์ เตรียมสำรองน้ำมันเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้า และการส่งกำลังซ่อมบำรุง ในกรณีที่มีการตัดไฟจากการไฟฟ้า เพื่อให้สัญญาณให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเตรียมแผนในการบริหาร Traffic การสื่อสารไปยังชุมสายอื่นๆ ให้สามารถรองรับและใช้งานแทนชุมสายที่ได้รับผลกระทบได้ทันที พร้อมทั้งเตรียมรถโมบายเคลื่อนที่ เพื่อรองรับการสื่อสารในพื้นที่ประสบปัญหา โดยมีทีมวิศวกรเอไอเอสที่คอยเฝ้าระวังเพื่อควบคุมสถานการณ์ และคอลล์ เซ็นเตอร์ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ค่ายดีแทค ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลูกค้าภาคใต้ ที่ประสบวิกฤติภัยน้ำท่วมอย่างหนักใน 8 จังหวัด 36 อำเภอ มอบสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 50 นาทีใช้ได้นาน 30 วันให้ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงิน และลูกค้าแบบรายเดือนได้ ยืดระยะเวลาการชำระเงินเป็นระยะเวลา 15 วัน หรือ จนถึง 21 ม.ค. 2560 พร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลสถานีฐานและโครงข่ายในทุกพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้ตามแผนรองรับภัยพิบัติ โดยจัดเตรียมยานพาหนะ เช่น รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และเรือสำหรับการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่สถานีชุมสายหลักทุกพื้นที่ และบริหารจัดการการใช้กระแสไฟฟ้าในสถานีฐานอย่างเหมาะสม ทั้งยังได้จัดเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (mobile generator) และสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่สถานีฐานถูกตัดกระแสไฟฟ้าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์ทดแทนหรืออะไหล่ที่จำเป็นสำรองกรณีฉุกเฉินอีกด้วย เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

กสทช. สนับสนุน ปภ.จังหวัดตั้งศูนย์สื่อสารในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม พร้อมส่งรถสื่อสารฉุกเฉินให้สัญญาณไวไฟแก่ จนท.ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมสั่งค่ายมือถือดูแลเครือข่ายในพื้นที่ให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง 6 ม.ค. 2560 19:21 6 ม.ค. 2560 20:23 ไทยรัฐ