ข่าว

วิดีโอ

มท.ประกาศยกระดับน้ำท่วมใต้ เป็นสาธารณภัยขนาดใหญ่ ระดับ 3

มท.ประกาศยกระดับน้ำท่วมภาคใต้ เป็นสาธารณภัยรุนแรงขนาดใหญ่ระดับ 3 พร้อมตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าเขต 11 สุราษฎร์ฯ เขต 12 สงขลา ประสานงานให้การช่วยเหลือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค.60 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ออกประกาศยกระดับการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ (ระดับ 3) เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายทรัพย์สินของประชาชน กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ตรวจสอบแนวโน้มสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร พบว่า สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้จังหวัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ช่วยแก้ปัญหาแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการทั้งระบบ จึงพิจารณาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2558 ขณะเดียวกันให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประเมินสถานการณ์ ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ รายงาน และเสนอความเห็นต่อผู้บัญชาการ ทั้งนี้ให้จัดตั้งกองบัญชาการส่วนหน้า ขึ้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานีและเขต 12 สงขลา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ให้ประสานการช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นผู้บัญชาการแต่ละระดับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะยุติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

มท.ประกาศยกระดับน้ำท่วมภาคใต้ เป็นสาธารณภัยรุนแรงขนาดใหญ่ระดับ 3 พร้อมตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าเขต 11 สุราษฎร์ฯ เขต 12 สงขลา ประสานงานให้การช่วยเหลือ 6 ม.ค. 2560 16:13 6 ม.ค. 2560 17:47 ไทยรัฐ