ข่าว

วิดีโอ

รองปลัด มท.ชู 'ชัยนาท' ต้นแบบหาทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กยากจน

รองปลัด มท. ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯ ชัยนาท เชิญชวนส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมกิจกรรมเทศน์มหากุศลฯ สมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศ 22 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานโครงการเทศน์มหากุศลสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ขอความร่วมมือและเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ชุมชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหากุศลฯ เพื่อสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศ พร้อมกันนี้เชิญชวน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ประจำจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค. 60 เวลา 13.00 น. ณ วัดปทุมธาราม อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท อย่างไรก็ตาม จะมีการดำเนินการโครงการเทศน์มหากุศลสมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในลำดับต่อไปในทุกจังหวัด

รองปลัด มท. ร่อนหนังสือถึงผู้ว่าฯ ชัยนาท เชิญชวนส่วนราชการท้องถิ่นในจังหวัด ร่วมกิจกรรมเทศน์มหากุศลฯ สมทบทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กยากจนทั่วประเทศ 22 ม.ค.นี้ 6 ม.ค. 2560 14:22 6 ม.ค. 2560 16:00 ไทยรัฐ