ข่าว

วิดีโอ

ชง นบข.วางแผนผลิต-ทำตลาดข้าว "พาณิชย์" ฝันยกระดับ-เติบโตยั่งยืน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในสัปดาห์หน้า กระทรวงพาณิชย์จะเสนอให้พิจารณาแผนการผลิตและการตลาดข้าวปีการผลิต 60/61 แบบ ครบวงจร โดยเป็นการวางแผนการเพาะปลูกให้มีปริมาณสอดคล้องกับความ ต้องการของตลาด ไม่ผลิตมากจนเกินความต้องการ และทำให้ราคาตกต่ำ รวมถึงวางแผนการทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับราคาข้าว ให้มีเสถียรภาพ และทำให้อุตสาหกรรมข้าวไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม วันที่ 10 ม.ค.นี้ คณะทำงานแผนการผลิตและการตลาด ข้าวครบวงจร ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชนในธุรกิจข้าวจะหารือกันก่อน เพื่อกำหนดปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยพิจารณาจากความต้องการใช้ของ ไทยและของโลก รวมถึงปริมาณข้าวในสต๊อก ทั้งของไทยและของโลก เป็นต้น เบื้องต้นคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 60/61 น่าจะใกล้เคียงกับปี 59/60 ที่ประมาณ 27 ล้านตัน ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมนากันแล้วเพาะปลูกในนาแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึ้น “ปี 59/60 เกษตรกรยังรวมนากันเพาะปลูกข้าวในนาแปลงใหญ่ไม่มาก แต่ปี 60/61 จะส่งเสริมให้รวมนากันมากขึ้น เพราะเกษตรกรที่ทำนาแปลงใหญ่บอกว่า ลดต้นทุนการผลิตได้จริงและขายข้าวได้ราคาดี ซึ่งหากวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวได้แบบครบวงจร จะทำให้ผลิตข้าวได้ปริมาณ มีคุณภาพ และชนิดข้าวตรงความต้องการ ไม่ล้นตลาดจนดึงให้ราคาตกต่ำ”

นางสาววิบูลย์ลักษณ์กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจัดตั้งตลาดกลางซื้อขายข้าวสารรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้าวของไทย โดย จะให้ผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาซื้อขายข้าวสารได้ รวมถึง ให้มีการประมูลซื้อข้าวสารและข้าวเปลือกภายในตลาดกลางแห่งนี้ด้วย “ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกทุกลอต ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานอย่างรัดกุม และมีความน่าเชื่อถือในระดับโลก”.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในสัปดาห์หน้า 6 ม.ค. 2560 01:14 6 ม.ค. 2560 01:44 ไทยรัฐ