ข่าว

วิดีโอ

"โนอิ้ง บุดดา" สร้างศรัทธาพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ลานเอเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ มีการเปิดงานนิทรรศการ “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่” จัดโดยองค์กรโนอิ้ง บุดดา (Knowing Buddha) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ทั้งนี้ นางอัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานองค์กรโนอิ้ง บุดดา กล่าวว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าวจะจัดขึ้นถึงวันที่ 9 ม.ค. เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญต่อสัญลักษณ์ต่างๆทางพระพุทธศาสนา และเหตุผลว่าทำไมพุทธศาสนิกชนถึงเคารพสัญลักษณ์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธรูป เพื่อให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชาวต่างชาติได้มีความเข้าใจ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมายังเกิดความเข้าใจผิดของชาวต่างชาติที่มีต่อพระพุทธรูป ซึ่งชาวต่างชาติบางคนถึงกับนำภาพพระพุทธรูปไปสักที่เท้าด้วย นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวยังมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในวันที่ 8 ม.ค. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา จะมาบรรยายในหัวข้อ “ธรรมตามรอยพระยุคลบาท” ด้วย.

ที่ลานเอเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ มีการเปิดงานนิทรรศการ “ธรรมะกับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่” จัดโดยองค์กรโนอิ้ง บุดดา (Knowing Buddha) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) 6 ม.ค. 2560 00:24 6 ม.ค. 2560 02:08 ไทยรัฐ