ข่าว

วิดีโอ

แบ่งปันศูนย์ฟื้นฟูสูงอายุลดช่องว่างระหว่างวัย

คลังสมอง (Think Tank) ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ออกโรงเตือนถึงปัญหาช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยหนุ่มสาวที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้น เป็นผลจากวิกฤติที่อยู่อาศัยบังคับให้คนหนุ่มสาวต้องย้ายไปอยู่ที่พักราคาถูกในเขตเมือง ส่วนครอบครัวและปู่ย่าตายายกลับมีชีวิตอยู่แถบชานเมืองหรือชนบท

อังกฤษเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุจนเกิดความแออัดในศูนย์ฟื้นฟูฯ หรือบ้านที่ออกแบบจัดสรรไว้สำหรับพวกเขา พบว่าผู้ชราจำนวนไม่น้อยขาดความสุขและทุกข์ใจจากการถูกกีดกันออกจากสังคมโดยเฉพาะการใช้บริการที่ศูนย์สุขภาพ หรือร้านขายอาหาร
คลังสมองเสนอทางแก้ปัญหาให้ศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงวัยแบ่งปันพื้นที่ให้กับเด็กวัยเรียน คนหนุ่มสาว เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกัน

รวมถึงเปิดโปรแกรมของผู้สูงอายุในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ขณะที่สเปนและเยอรมนีได้แบ่งศูนย์ฟื้นฟูฯมาสร้างที่พักให้คนต่างวัยเข้ามาอาศัย เพื่อจะได้มีกิจกรรมกับกลุ่มคนชรา บางแห่งแบ่งเปิดคาเฟ่ หรือร้านอาหาร บางวันก็มีนักเรียนมาเยี่ยมเยียน ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างชุมชนและประเทศให้เป็นของคนทุกเพศทุกวัย.

คลังสมอง (Think Tank) ซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยวิเคราะห์นโยบายสาธารณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ออกโรงเตือนถึงปัญหาช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนวัยหนุ่มสาวที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้น 5 ม.ค. 2560 13:43 5 ม.ค. 2560 13:47 ไทยรัฐ