ข่าว

วิดีโอ

สปส.ขยายความคุ้มครอง ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

สปส.ขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค ขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายไปถึง 65 ปี เพิ่มสิทธิ์ให้โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดพังผืด และเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เป็น 1.3 ล้านบาท

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า สปส.ให้ความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือการปลูกถ่าย ไขกระดูกมาตั้งแต่ปี 2540 โดยจะส่งผู้ประกันตนเข้ารับการปลูกถ่ายในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับ สปส. และในปี 2560  คณะกรรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม ได้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตน โดยขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค จากเดิมที่เคยให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีปลูกถ่ายโดยใช้เนื้อเยื่อตนเอง และโดยใช้เนื้อเยื่อของพี่น้องเท่านั้น และขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากเดิม 60 ปี เป็น 65 ปี เพิ่มโรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ได้แก่ โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดผังผืด ปรับเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจาก 750,000 บาท เพิ่มเป็น 1,300,000 บาท

เลขาธิการ สปส.กล่าวต่อว่า ข้อบ่งชี้ 8 โรคที่มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มัยอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาวลิมโบลาส ชนิดเฉียบพลัน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อชนิดรุนแรง ไขกระดูกผิดปกติ ระยะก่อนเป็นมะเร็ง มะเร็งไขกระดูกชนิดมัยอีโลม่า และไขกระดูกผิดปกติชนิดเป็นพังผืด โดยในปี 2559 มีผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติสิทธิกรณีการปลูกถ่ายไขกระดูก 74 ราย

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่สถานพยาบาลในบันทึกข้อตกลงกับ สปส.กรณีการปลูกถ่ายไขกระดูก ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี รพ.ศิริราช รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.สงขลานครินทร์ รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ และ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา หรือโทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.sso.th.  

สปส.ขยายความคุ้มครองกรณีการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเนื้อเยื่อผู้บริจาค ขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับการปลูกถ่ายไปถึง 65 ปี เพิ่มสิทธิ์ให้โรคไขกระดูกผิดปกติชนิดพังผืด และเพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เป็น 1.3 ล้านบาท 4 ม.ค. 2560 21:09 4 ม.ค. 2560 21:35 ไทยรัฐ