กีฬา
100 year

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'เลขาฯคณะองคมนตรี-รองราชเลขาธิการ'

ไทยรัฐออนไลน์4 ม.ค. 2560 20:14 น.
SHARE

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.พลเรือนในพระองค์ ให้ "อินทร์จันทร์ บุราพันธ์" ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี "สัญญา สุเรนทรานนท์" ดํารงตําแหน่ง รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติงานธุรการในพระองค์ ประจําสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นและแต่งตั้ง ดังนี้ 1. นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์ พ้นจากตําแหน่งรองราชเลขาธิการ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะองคมนตรี  2.นายสัญญา สุเรนทรานนท์ พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการคณะองคมนตรี และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติงานธุรการในพระองค์ ประจําสํานักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 ม.ค. พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.พลเรือนในพระองค์เลขาธิการคณะองคมนตรีรองราชเลขาธิการราชกิจจานุเบกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้