ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทอ.ทำบุญตักบาตร อวยพรกำลังพล ปีใหม่ 2560

ผบ.ทอ.นำกำลังพลทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวให้พร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.60 พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 60 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพอากาศ และครอบครัว ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้พรแก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ว่า ขอฝากความระลึกถึงและความห่วงใย ความปรารถนาดี ไปยังพี่น้องข้าราชการลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวทุกท่าน ที่ไม่ได้อยู่ ณ ที่นี้ และขอให้ทุกคนทราบว่า ผู้บังคับบัญชามีความห่วงใย ที่จะดูแลช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ ให้กับพวกเราอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี ขอให้พวกเราตระหนักไว้ว่า ความสำเร็จของกองทัพอากาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ก็เนื่องมาจากความพากเพียร ความเสียสละ ความอดทน ความร่วมแรงร่วมใจ ความสมัครสมานสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยืนยันว่าจะอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับพวกเราด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กองทัพอากาศ และประเทศชาติสืบไป

ผบ.ทอ.นำกำลังพลทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกล่าวให้พร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 4 ม.ค. 2560 10:14 4 ม.ค. 2560 11:07 ไทยรัฐ