ข่าว

วิดีโอ

50 ปีผ่านไปความเหลื่อมล้ำไม่เคยลดลง สศช.ชี้ปล่อยธุรกิจใหญ่ใช้อำนาจไม่แฟร์

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2559 น่าจะอยู่ในเป้าหมายตามที่ สศช.คาดการณ์ไว้ คือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) จะขยายตัวได้ทั้งปี 3.2% แม้ว่าในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอลงจากตัวเลขนักท่องเที่ยวเดือน ต.ค.-พ.ย. ที่ชะลอตัวลง ส่วนปี 2560 นี้ คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจีดีพีมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ตามคาดไว้คือ 3.5% ส่วนการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของไทยด้วยว่า ถ้าเปรียบเทียบปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วง 30 ปี หรือ 50 ปีที่ผ่านมา พบว่าไม่ได้ลดลง แสดงว่าถ้ายังปล่อยให้เป็นไปตามระบบเดิม ก็จะไม่ได้ช่วยให้ลดความเหลื่อมล้ำได้ แม้ว่าจะลดความยากจนลงได้ก็ตาม เช่น จะเห็นว่าในต่างจังหวัดมีความเจริญขึ้น แต่ช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยไม่ลดลง ซึ่งการจะให้ช่องว่างลดลง จะต้องมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ เช่น ต้องสร้างโอกาสให้ครอบคลุมกลุ่มประชากร 40% ที่มีรายได้อยู่ในกลุ่มระดับล่าง จากเดิมนโยบายที่ผ่านมา จะดูเฉพาะความยากจนอย่างเดียว วัดจากการมีรายได้เกินเส้นความยากจนเท่านั้น

“การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบตลาดทุนนิยม หลายประเทศดูแลจริงจัง เวลาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ใช้อำนาจทางการตลาดที่ไม่เป็นธรรม ในระบบจะเข้าไปกำกับดูแลกัน ของเรายังไม่ได้มีระบบที่ดูแลจริงจังเข้มแข็ง ตั้งแต่ในอดีตที่ไม่มีการกำกับดูแลเป็นพิเศษ ทำให้ความเหลื่อมล้ำสูง คนมีเงินมีโอกาสมากกว่า ได้ประโยชน์มากกว่าอยู่แล้ว ทั้งระบบการศึกษา สาธารณสุข ยุติธรรม เทคโนโลยี การสื่อสารอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ ทำให้โอกาสในการเรียนรู้ต่างกัน หรือแม้กระทั่งเรื่องการเปิดการค้าเสรี คนได้ประโยชน์มักจะเป็นพวกที่มีทักษะฝีมือดีกว่า ทำให้มีรายได้ดีกว่า แต่นโยบายเหล่านี้ เป็นนโยบายที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่ทำก็ไม่ได้ แต่ต้องดูแลเรื่องความเหลื่อมล้ำด้วย”.

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของปี 2559 น่าจะอยู่ในเป้าหมายตามที่ สศช.คาดการณ์ไว้ 4 ม.ค. 2560 03:20 4 ม.ค. 2560 03:29 ไทยรัฐ