ข่าว

วิดีโอ

ส่งทิปรีพอร์ตค้ามนุษย์ถึงสหรัฐฯสิ้น ม.ค.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตของประเทศไทยประจำปี 2559 ซึ่งพม.เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ว่า ได้ประชุมร่วมกับ กต.เป็นระยะ เพื่อให้รายงานมีความสมบูรณ์ที่สุด ประกอบด้วยผลงาน 5 ด้านตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ ด้านป้องกัน ด้านนโยบายและกลไกขับเคลื่อน และความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งตอบโจทย์ 17 ประเด็นชี้แนะจากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ในรายงานมีผลการดำเนินการที่ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการระบุตัวเลขประเด็นต่างๆ อาทิ จำนวนคดีรวม 316 คดี มีผู้ต้องหารวม 545 คน เป็นคนไทย 437 คน คนต่างด้าว 108 คน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รวม 781 คน เป็นคนไทย 296 คน คนต่างด้าว 485 คน จำนวนผู้เสียหายในสถานคุ้มครองของ พม. 485 คน เป็นคนไทย 164 คน คนต่างด้าว 321 คน จำนวนผู้เสียหายที่ทำงานระหว่างให้ความร่วมมือดำเนินคดี 171 คน ไม่ได้ทำงาน 314 คน เนื่องจากอายุต่ำกว่า 15 ปี มีปัญหาสุขภาพ ไม่มีความพร้อม อยู่ระหว่างกระบวนการแรกรับและส่งกลับภูมิลำเนา

ปลัด พม.กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังแก้ไข พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมแรงงานขัดหนี้ กำหนดฐานความผิดการใช้แรงงานอายุต่ำกว่า 15 ปี มีการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ราย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดทรัพย์ได้ 790 ล้านบาท ทั้งนี้จะนำเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่ 5 ม.ค. ก่อนเสนอถึงนายกรัฐมนตรีวันที่ 16 ม.ค.และนำเสนอต่อสหรัฐอเมริกาสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ม.ค.นี้.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือทิปรีพอร์ตของประเทศไทยประจำปี 2559 4 ม.ค. 2560 03:03 4 ม.ค. 2560 03:41 ไทยรัฐ