ข่าว

วิดีโอ

พระสงฆ์ไทย 83 รูป เริ่มออกเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระพุทธเจ้า

พระสงฆ์จากไทย 83 รูป เริ่มออกเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย เนปาล เพื่อความสุขสงบและสันติภาพโลก ใช้เวลาเดินธุดงค์รวมทั้งสิ้น 98 วัน ระยะทางกว่า 2 พันกิโลเมตร...

นายเด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ รายงานว่า เมื่อตอนเช้าวันที่ 3 ม.ค.(ตามเวลาท้องถิ่น) ที่วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา เป็นประธานให้โอวาทคณะพระธุดงค์จากประเทศไทยรวม 83 รูป ที่จะออกเดินธุดงค์ในแดนพุทธภูมิอินเดีย เนปาล ตามโครงการ "ธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย เนปาล เพื่อความสุขสงบและสันติภาพโลก" โดยพระธรรมโพธิวงศ์ ได้นำออกเดินธุดงค์เอาฤกษ์เอาชัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพระธุดงค์ในการปฏิบัติภารกิจทางพุทธศาสนาครั้งนี้ด้วยตนเอง

พระครูอุดมโพธิวิเทศ แห่งวัดไทยพุทธคยา เปิดเผยว่า โครงการ "ธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย เนปาล เพื่อความสุขสงบและสันติภาพโลก" นี้มี พระธรรมโพธิวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโครงการ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) เป็นเลขานุการและผู้ประสานงาน เจ้าอาวาสวัดไทยทุกวัด และคณะพระธรรมทูตไทยในแดนพุทธภูมิเป็นคณะกรรมการ โดยโครงการนี้เริ่มต้น ตั้งแต่การคัดเลือกพระสงฆ์พร้อมทดสอบการเดินธุดงค์ในประเทศไทยมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2559 และจะไปสิ้นสุดโครงการในวันที่ 6 เม.ย.2560

สำหรับระยะเวลาในการออกเดินธุดงค์ในประเทศอินเดีย เนปาล จะรวมทั้งสิ้น 98 วัน ระยะทางทั้งในประเทศไทย อินเดีย เนปาล รวมทั้งหมด 2,235 กม.สำหรับเส้นทางเดินธุดงค์ในอินเดีย เนปาล เริ่มต้นเดินธุดงค์ในเมืองพุทธคยา สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ จากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองสารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาระยะทาง 245 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 9 วัน จากสารนาถ สู่เมืองโกสัมพี เมืองหลวงของแคว้นวังสะระยะทาง 196 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 8 วัน จากเมืองโกสัมพี สู่สังกัสนคร สถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์ ระยะทาง 350 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 35 วัน

จากสังกัสนคร สู่เมืองลักเนาว์ - สาวัตถี วัดเชตวันมหาวิหาร สถานที่พระพุทธองค์ทรงจำพรรษานานที่สุด ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดินธุดงค์ 15 วัน จากนั้นออกเดินธุดงค์สู่ลุมพินีวัน สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติ ระยะทาง 142 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 6 วัน จากลุมพินี สู่กุสินารานคร สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ระยะทาง 138 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 7 วัน จากกุสินารานคร จะเดินธุดงค์สู่ มหาสถูปเกสรียา - ไวสาลี - ปาวาลเจดีย์ - ราชคฤห์ - ดงคสิริ มาสิ้นสุดโครงการที่พุทธคยา ระยะทาง 415 กม.ใช้เวลาเดินธุดงค์ 15 วัน.

(ภาพจาก : วัดไทยพุทธคยา)

พระสงฆ์จากไทย 83 รูป เริ่มออกเดินธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยพระบาทพระศาสดา พุทธภูมิ อินเดีย เนปาล เพื่อความสุขสงบและสันติภาพโลก ใช้เวลาเดินธุดงค์รวมทั้งสิ้น 98 วัน ระยะทางกว่า 2 พันกิโลเมตร... 3 ม.ค. 2560 21:35 3 ม.ค. 2560 23:00 ไทยรัฐ