ข่าว

วิดีโอ

ปฏิรูปอย่าให้เสียของ

พูดกันแต่เรื่องเลือกตั้งแต่การปฏิรูปประเทศดูจะกร่อยๆ ไป...

คงไม่ลืมกันว่าก่อนที่ คสช.จะเข้ามาควบคุมอำนาจการปกครองประเทศได้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งใหญ่นอกเหนือจากความไม่พอใจที่พรรคเพื่อไทย “ลักลับ” ด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอย

อีกประเด็นหนึ่งที่มีการเรียกร้องก็คือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักในทางการเมือง

เพราะไม่ใช่แค่กลุ่ม กปปส.เท่านั้น แม้แต่รัฐบาลสมัยไหนก็คล้อยตามกระแสนี้เพียงแต่เห็นว่าให้เลือกตั้งก่อนแล้วค่อยปฏิรูปหรือทำแบบเลือกตั้งไปปฏิรูปไป

คสช.เองก็ไม่ต่างกันเมื่อเข้ามามีอำนาจก็ชูประเด็นนี้เช่นกัน...

ว่าที่จริงแล้วการปฏิรูปประเทศทุกด้านนั้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมามีความสำคัญยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการอย่างเร่งด่วนมิฉะนั้นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปไม่ได้

เมื่อ คสช.เข้ามาควบคุมประเทศเต็มตัวได้มีการตั้ง สปช.เพื่อทำหน้าที่เป็นสภาปฏิรูปแต่ปฏิบัติหน้าไม่เป็นโล้เป็นพายเท่าใดนัก

สุดท้ายก็ต้องยุบเลิกไปด้วยเหตุผลไม่รู้หน้าตัวเอง แต่ไปยุ่งกับรัฐธรรมนูญฉบับ (บวรศักดิ์) จนต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อให้ สปช.พ้นหน้าที่หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ

จากนั้นก็มีการตั้ง สปท.เข้ามาทำหน้าที่แทนและดำเนินการจัดทำกรอบแนวคิดการปฏิรูปประเทศในทุกภาคส่วน

สปท.ชุดนี้ได้ทำหน้าที่ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ จนสามารถสร้างกรอบความคิดในแต่ละด้านผ่านความเห็นชอบจาก สปท.ไปบางส่วนแต่ก็ยังเหลืออีกหลายส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย

มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

จนกระทั่งปลายปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศจำนวน 19 คนโดยนายกฯเป็นประธานเอง

องค์ประกอบมีรองนายกฯ ทั้งหมด รัฐมนตรี 2 คน ประธาน สนช.และรองประธาน สปท.และรองเลขาธิการ สศช.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผอ.สำนักงบประมาณและเลขาธิการนายกฯ เป็นคณะกรรมการ

ภารกิจก็คือจะรวมเรื่องที่ สนช. สปท. กรธ. คสช. และรัฐบาลรวมเป็นแม่น้ำ 5 สายที่ได้มีการศึกษาเอาไว้มาดำเนินการเพื่อจัดทำกรอบการปฏิรูปให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

เริ่มเดินหน้าตั้งแต่เดือน ม.ค.2560 เป็นต้นไป

ครับ...เมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้รู้สึกโล่งอกไปขั้นหนึ่งเพราะที่ผ่านมาไม่รู้ว่ารัฐบาล คสช.จะดำเนินการอย่างไร

มีเสียงติติงว่าจำนวนคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปนั้นปรากฏว่ามีแต่ตัวแทนของรัฐบาลและข้าราชการประจำเท่านั้น

คำถามก็คือทำไมไม่มีภาคประชาชนเข้าร่วมด้วย

เหตุผลคงจะต่างกันเพียงแต่รัฐบาลยังไม่ได้อธิบายความขั้นตอนต่างๆ จะเป็นอย่างต่อไปด้านหนึ่งอาจจะคิดว่า สปท.ได้เปิดรับฟังความคิดมาแล้วจึงไม่จำเป็น

แต่อีกด้านหนึ่งเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นอาจจะเปิดรับฟังความเห็นอีกครั้งก็ได้

ที่มีเสียงไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชนคล้ายกับว่ารัฐบาลพยายามจะยัดเยียดก็ได้ ที่น่าสังเกตก็คือฝ่ายการเมืองนั้นไม่ได้ให้ความร่วมมือมาตั้งแต่ต้น

พอรัฐบาลเร่งทำอย่างจริงจังก็ฮึ่มๆ แฮๆ เป็นไอ้เข้ขวางคลองอย่างนี้แหละ...

“สายล่อฟ้า”

3 ม.ค. 2560 11:00 3 ม.ค. 2560 11:00 ไทยรัฐ