ข่าว
100 year

เกิดในรัชกาลที่ 9 มีอยู่60.7ล้านคน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ม.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

“ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ ภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจนี้ คือความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจของพสกนิกรไทยหลายหมู่เหล่า ที่แสดงออกถึงความอาลัยรักและภักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ ครองราชย์ เป็นเวลานานถึง 70 ปี ในแง่ของประชากรศาสตร์ ยังถือได้ว่าผู้ที่เกิดในแผ่นดินของพระองค์มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย

ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นักวิจัยรุ่นเดอะของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ บอกว่า

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 คือคนไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ซึ่งเป็นวันที่รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์ จนถึงเกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต

ดังนั้นจึงมีตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดในวันและเวลาก่อนที่พระองค์จะสวรรคต ไปจนถึงผู้ที่มีอายุครบ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน (เท่ากับระยะเวลาที่ ร.9 ทรงครองราชย์) ในวันที่ 13 ต.ค.2559

ดร.ปราโมทย์บอกว่า เบ็ดเสร็จแล้วประมาณว่า จำนวนผู้ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 70 ล้านคน

แต่ถ้านับเฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่แค่ราวๆ 60 ล้าน 7 แสนคน เท่านั้น

ทั้งนี้ เป็นเพราะในปี 2559 คาดประมาณว่า ทั่วประเทศไทยมีประชากรอยู่ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 68 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้งประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย

และถ้านับเฉพาะ ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียน ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 65.4 ล้านคน ที่เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกประมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน

สรุปแล้ว ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยมีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 65.4 ล้านคน เป็นผู้ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 จำนวน 60.7 ล้านคน หรือพูดได้ว่าราว 93% ของประชากรไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คือผู้ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

มีคนไทยอีกแค่ 7% หรือคิดเป็นจำนวนราวๆ 4 ล้าน 6 แสนคนเท่านั้น (ที่มีอายุเกิน 70 ปีเศษขึ้นไป) เป็นผู้ที่เกิดในรัชกาลก่อน ร.9 แบ่งออกเป็น

ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 8 คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2477 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่70 ปีเศษ ถึง 82 ปี คนกลุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 3 ล้าน 7 แสนคน หรือ ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรทั้งประเทศ

ส่วน ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 7 คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2477 ปัจจุบันมีอายุ 82 ถึง 91 ปี

คาดประมาณว่า คนรุ่นนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกราวๆ 8 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ณ วันนี้ แถมเรายังสามารถเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนสี่แผ่นดิน” ก็ได้

ถัดมา ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2453 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 91 ถึง 106 ปี หรือจะเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนห้าแผ่นดิน” ก็ได้ คาดประมาณว่า ปัจจุบันคนรุ่นนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 1 แสนคน

เพราะพวกเขาเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 กระทั่งปัจจุบันยังมีชีวิตยืนยาวอยู่มาถึง แผ่นดินรัชกาลที่ 10

กลุ่มสุดท้าย คือ ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2453 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 106 ปีขึ้นไป หากยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ สามารถเรียกท่านเหล่านั้นได้เต็มปากว่า เป็น “คนหกแผ่นดิน”

ผู้ซึ่งมีชีวิตยืนยาวผ่านมาได้ถึง 6 รัชกาล ดร.ปราโมทย์บอกว่า นาทีนี้น่าจะเหลืออยู่น้อยเต็มที

“ถ้านับกันจริงๆคือ นับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั่วทั้งประเทศ ผมว่า คนหกแผ่นดินน่าจะมีเหลืออยู่ไม่เกิน 20 คน”

ขณะที่ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นักวิจัยอีกคนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Social.news-lifestyle.com อีกทอด ได้ยกตัวอย่างกรณีของคุณย่า แดง ชนม์ทวี ชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 101 ปี ถือเป็นหนึ่งในจำนวนประชากรแสนราย หรือ “คน 5 แผ่นดิน” ที่เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน

“คุณย่าแดงเป็นคนร้อยปี หรือศตวรรษิกชน ที่ยังมีสุขภาพดี มีอารมณ์ดี แม้ว่าสายตาของท่านจะมองไม่เห็นแล้ว แต่ท่านยังมีความทรงจำที่ดีมาก สามารถท่องสูตรคูณ และท่อง ก.ไก่แบบสมัยเก่าได้ สามารถจำได้ว่าตนเองเกิดปีมะโรง วันอาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2458 แต่จำวันเกิดไม่ได้ เพราะเป็นปีแรกที่เริ่มมีการใช้พุทธศักราชในสมัย ร.6”

ดร.ศุทธิดาบอกว่า คุณย่าแดงเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ.2502 ครั้งที่ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในภาคใต้ คุณย่าแดงทั้งรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านบอกว่าจะขออยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่ 10 อย่างภาคภูมิใจและยาวนานที่สุด

นอกจาก “คน 5 แผ่นดิน” ที่หาตัวได้ยากในปัจจุบันอย่างคุณย่าแดง เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2558) ยังพบว่า ที่หมู่ 9 บ้านโคกสูง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีคนไทยอีกท่านหนึ่งที่หาตัวได้ยากยิ่งกว่า

เพราะท่านผู้นั้นเป็นหญิงชราที่มีอายุยืนยาวถึง 123 ปี แถมยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วงสงกรานต์ทุกปี จะมีลูก หลาน เหลน ลื้อ เดินทางไปรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นประจำ

ท่านผู้นี้คือ นางสาย เวียงแก้ว จากหลักฐานที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน มิได้ระบุวันและเดือนเกิด ระบุเพียงแค่ปี พ.ศ.ที่เกิด คือ เกิดเมื่อ พ.ศ.2435 หรือเกิดในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2411-23 ต.ค.2453 ถือว่าเป็นผู้ซึ่งเกิดในแผ่นดิน ร.5 หรือสมเด็จพระปิยมหาราช)

ล่าสุด มิทราบว่าคุณย่าทวดท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ น่าจะถือได้ว่าเป็น 1 ใน 20 มนุษย์ทองคำ ที่มีอายุยืนยาวที่สุดถึง 6 แผ่นดิน หรือ 6 รัชกาล คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 10 และน่าจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเมืองไทยด้วย

เคล็ดไม่ลับที่ทำให้คุณย่าทวดท่านนี้อายุยืน ลูกหลานของท่าน เล่าให้ฟังว่า นอกจากท่านชอบรับประทานอาหารประเภท ผัก น้ำพริก เป็นประจำแทบทุกมื้อ ยังละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ จะรับประทานเฉพาะเนื้อปลาเป็นหลัก และ มักจะเดินออกกำลังกายเป็นประจำ ที่สำคัญ ท่านเป็นคนอารมณ์ดี

ใครอยากมีอายุยืนยาวเหมือนคุณย่าทวดท่านนี้ จะนำเคล็ด (ไม่) ลับนี้ไปใช้ดูบ้าง เชื่อว่าคุณย่าทวดสาย เวียงแก้ว คงไม่สงวนลิขสิทธิ์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สกู๊ปหน้า1รัชกาลที่ ๙ประชากรประเทศไทยเกิดในรัชกาลที่9

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED

คุณอาจสนใจข่าวนี้