เกิดในรัชกาลที่ 9 มีอยู่60.7ล้านคน

ข่าว

เกิดในรัชกาลที่ 9 มีอยู่60.7ล้านคน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 ม.ค. 2560 05:01 น.

  บันทึก

  “ฉันเกิดในรัชกาลที่ ๙ ภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป” ถ้อยคำที่ลึกซึ้งกินใจนี้ คือความรู้สึกจากก้นบึ้งหัวใจของพสกนิกรไทยหลายหมู่เหล่า ที่แสดงออกถึงความอาลัยรักและภักดีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  นอกจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย คือ ครองราชย์ เป็นเวลานานถึง 70 ปี ในแง่ของประชากรศาสตร์ ยังถือได้ว่าผู้ที่เกิดในแผ่นดินของพระองค์มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วย

  ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล นักวิจัยรุ่นเดอะของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ บอกว่า

  ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 คือคนไทยที่เกิดตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 ซึ่งเป็นวันที่รัชกาลที่ 9 เสด็จขึ้นครองราชย์ จนถึงเกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ช่วงเวลาก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคต

  ดังนั้นจึงมีตั้งแต่เด็กอายุแรกเกิดในวันและเวลาก่อนที่พระองค์จะสวรรคต ไปจนถึงผู้ที่มีอายุครบ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน (เท่ากับระยะเวลาที่ ร.9 ทรงครองราชย์) ในวันที่ 13 ต.ค.2559

  ดร.ปราโมทย์บอกว่า เบ็ดเสร็จแล้วประมาณว่า จำนวนผู้ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 มีจำนวนไม่น้อยกว่า 70 ล้านคน

  แต่ถ้านับเฉพาะผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน มีอยู่แค่ราวๆ 60 ล้าน 7 แสนคน เท่านั้น

  ทั้งนี้ เป็นเพราะในปี 2559 คาดประมาณว่า ทั่วประเทศไทยมีประชากรอยู่ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 68 ล้านคน ซึ่งเป็นทั้งประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย

  และถ้านับเฉพาะ ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียน ปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 65.4 ล้านคน ที่เหลือเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน อีกประมาณไม่น้อยกว่า 3 ล้านคน

  สรุปแล้ว ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยมีประชากรอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 65.4 ล้านคน เป็นผู้ที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 9 จำนวน 60.7 ล้านคน หรือพูดได้ว่าราว 93% ของประชากรไทย ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 คือผู้ที่เกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9

  มีคนไทยอีกแค่ 7% หรือคิดเป็นจำนวนราวๆ 4 ล้าน 6 แสนคนเท่านั้น (ที่มีอายุเกิน 70 ปีเศษขึ้นไป) เป็นผู้ที่เกิดในรัชกาลก่อน ร.9 แบ่งออกเป็น

  ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 8 คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2477 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่70 ปีเศษ ถึง 82 ปี คนกลุ่มนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 3 ล้าน 7 แสนคน หรือ ประมาณร้อยละ 6 ของประชากรทั้งประเทศ

  ส่วน ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 7 คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2477 ปัจจุบันมีอายุ 82 ถึง 91 ปี

  คาดประมาณว่า คนรุ่นนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกราวๆ 8 แสนคน หรือประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ณ วันนี้ แถมเรายังสามารถเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนสี่แผ่นดิน” ก็ได้

  ถัดมา ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 6 หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2453 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2468 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 91 ถึง 106 ปี หรือจะเรียกคนรุ่นนี้ว่าเป็น “คนห้าแผ่นดิน” ก็ได้ คาดประมาณว่า ปัจจุบันคนรุ่นนี้ยังมีชีวิตอยู่อีกประมาณ 1 แสนคน

  เพราะพวกเขาเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 มีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 7 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 กระทั่งปัจจุบันยังมีชีวิตยืนยาวอยู่มาถึง แผ่นดินรัชกาลที่ 10

  กลุ่มสุดท้าย คือ ประชากรที่เกิดในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2453 ปัจจุบันคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 106 ปีขึ้นไป หากยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้ สามารถเรียกท่านเหล่านั้นได้เต็มปากว่า เป็น “คนหกแผ่นดิน”

  ผู้ซึ่งมีชีวิตยืนยาวผ่านมาได้ถึง 6 รัชกาล ดร.ปราโมทย์บอกว่า นาทีนี้น่าจะเหลืออยู่น้อยเต็มที

  “ถ้านับกันจริงๆคือ นับเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง ทั่วทั้งประเทศ ผมว่า คนหกแผ่นดินน่าจะมีเหลืออยู่ไม่เกิน 20 คน”

  ขณะที่ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน นักวิจัยอีกคนของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก Social.news-lifestyle.com อีกทอด ได้ยกตัวอย่างกรณีของคุณย่า แดง ชนม์ทวี ชาวจังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 101 ปี ถือเป็นหนึ่งในจำนวนประชากรแสนราย หรือ “คน 5 แผ่นดิน” ที่เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งยังมีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบัน

  “คุณย่าแดงเป็นคนร้อยปี หรือศตวรรษิกชน ที่ยังมีสุขภาพดี มีอารมณ์ดี แม้ว่าสายตาของท่านจะมองไม่เห็นแล้ว แต่ท่านยังมีความทรงจำที่ดีมาก สามารถท่องสูตรคูณ และท่อง ก.ไก่แบบสมัยเก่าได้ สามารถจำได้ว่าตนเองเกิดปีมะโรง วันอาทิตย์ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2458 แต่จำวันเกิดไม่ได้ เพราะเป็นปีแรกที่เริ่มมีการใช้พุทธศักราชในสมัย ร.6”

  ดร.ศุทธิดาบอกว่า คุณย่าแดงเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ พ.ศ.2502 ครั้งที่ทั้ง 2 พระองค์ เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในภาคใต้ คุณย่าแดงทั้งรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง ท่านบอกว่าจะขออยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของรัชกาลที่ 10 อย่างภาคภูมิใจและยาวนานที่สุด

  นอกจาก “คน 5 แผ่นดิน” ที่หาตัวได้ยากในปัจจุบันอย่างคุณย่าแดง เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ.2558) ยังพบว่า ที่หมู่ 9 บ้านโคกสูง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีคนไทยอีกท่านหนึ่งที่หาตัวได้ยากยิ่งกว่า

  เพราะท่านผู้นั้นเป็นหญิงชราที่มีอายุยืนยาวถึง 123 ปี แถมยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ช่วงสงกรานต์ทุกปี จะมีลูก หลาน เหลน ลื้อ เดินทางไปรดน้ำดำหัวและขอพรจากท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นประจำ

  ท่านผู้นี้คือ นางสาย เวียงแก้ว จากหลักฐานที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน มิได้ระบุวันและเดือนเกิด ระบุเพียงแค่ปี พ.ศ.ที่เกิด คือ เกิดเมื่อ พ.ศ.2435 หรือเกิดในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2411-23 ต.ค.2453 ถือว่าเป็นผู้ซึ่งเกิดในแผ่นดิน ร.5 หรือสมเด็จพระปิยมหาราช)

  ล่าสุด มิทราบว่าคุณย่าทวดท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ น่าจะถือได้ว่าเป็น 1 ใน 20 มนุษย์ทองคำ ที่มีอายุยืนยาวที่สุดถึง 6 แผ่นดิน หรือ 6 รัชกาล คือ ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 10 และน่าจะเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในเมืองไทยด้วย

  เคล็ดไม่ลับที่ทำให้คุณย่าทวดท่านนี้อายุยืน ลูกหลานของท่าน เล่าให้ฟังว่า นอกจากท่านชอบรับประทานอาหารประเภท ผัก น้ำพริก เป็นประจำแทบทุกมื้อ ยังละเว้นไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่ จะรับประทานเฉพาะเนื้อปลาเป็นหลัก และ มักจะเดินออกกำลังกายเป็นประจำ ที่สำคัญ ท่านเป็นคนอารมณ์ดี

  ใครอยากมีอายุยืนยาวเหมือนคุณย่าทวดท่านนี้ จะนำเคล็ด (ไม่) ลับนี้ไปใช้ดูบ้าง เชื่อว่าคุณย่าทวดสาย เวียงแก้ว คงไม่สงวนลิขสิทธิ์.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย
  00:31

  ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 21:11 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์