ข่าว

วิดีโอ

ผ่าน 4 วัน ตรังตาย 4 สุราษฎร์ฯ 10 ศพ สาเหตุหลักเมาแล้วขับ

7 วันอันตรายปีใหม่ 4 วันผ่าน จ.ตรัง สังเวยแล้ว 4 ราย ส่วนสุราษฎร์ธานี 10 ศพ สาเหตุหลักเมาแล้วขับ-ประมาท พ่อเมืองแนะเพิ่มความระมัดระวัง

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 60 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จ.ตรัง โดย นางกุลธารินท์ โรจนสุรสีห์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง รายงานผลสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2559-เวลา 24.00 น.วันที่ 1 ม.ค.2560 ดังนี้ ก่อนเข้าสู่ห้วงวันที่ 5 ในช่วง 7 วันอันตราย อุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 39 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 41 ราย ส่วนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถโดยประมาทและเมาสุรา เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปี 2559 จ.ตรัง สถิติถูกลบไปหลังจากปี 2559 ติดอันดับ 1-4 จังหวัดของประเทศที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ส่วนหนึ่งเพราะการประชาสัมพันธ์รณรงค์ก่อนหน้านี้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีความตื่นตัว แม้ว่าจะมีการเข้มงวดในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมาย ทั้งนี้ จ.ตรัง ได้ตั้งด่านตามจุดต่างๆ โดยสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัคร อปพร.ในพื้นที่มีการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 23 จุด

ทางด้าน นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 หลังผ่าน 4 วันในช่วง 7 วันอันตราย พบว่ามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วจำนวน 82 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ผู้บาดเจ็บ 82 ราย พฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกำหนด ทั้งนี้ ได้ดำเนินคดีกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรตามมาตรการ 10 รสขม แล้วทั้งสิ้น 3,324 คดี สูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัย รองลงมาคือไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกำหนด ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และเมาสุรา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ รวม 14,185 คัน


อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ช่วยกันดูแลกวดขันเรื่องการขับรถ ความเร็วในการขับขี่ และการดื่มสุรา เมาแล้วขับ ให้เน้นมีการยึดรถไว้ก่อน ระงับการขับขี่รถชั่วคราว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการขับขี่รถต้องสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง

ส่วนด่านชุมชน จะเน้นตรวจจับ ตักเตือน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันระมัดระวัง และขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครอง ดูแล กวดขันบุตรหลานที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากระยะนี้พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ จะส่งผลให้ถนนลื่น ส่วนรถยนต์ของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ ปฏิบัติตามคำเตือน และป้ายคำเตือนสัญญาณจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน.

7 วันอันตรายปีใหม่ 4 วันผ่าน จ.ตรัง สังเวยแล้ว 4 ราย ส่วนสุราษฎร์ธานี 10 ศพ สาเหตุหลักเมาแล้วขับ-ประมาท พ่อเมืองแนะเพิ่มความระมัดระวัง 2 ม.ค. 2560 16:22 2 ม.ค. 2560 16:54 ไทยรัฐ