ข่าว

วิดีโอ

'ภูมิธรรม' มองการเมืองไทย ปี 60 ก้าวไม่ทันจุดสมดุล สะดุดหลุมดำตัวเอง

"ภูมิธรรม" วิเคราะห์การเมืองไทยปี 60 ก้าวไม่ทันจุดสมดุลการเปลี่ยนแปลง หวั่นสะดุดหลุมดำตัวเอง ยากคาดเดาการเลือกตั้ง เหตุที่ผ่านมามีแต่ความไม่แน่นอน

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.60 นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าววิเคราะห์ถึงการเมืองไทยปี 60 ว่า ระบบการเมืองใหม่ของเรา จะก้าวตามไม่ทันจุดสมดุลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความรู้คิดที่ไม่เท่าทันและกลไกการขับเคลื่อนสังคมที่ติดกับรูปแบบเดิมๆ จะทำให้เราขาดความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างทันการ ปัญหาคือเรากำลังจะสะดุด "หลุมดำ" ที่เราขุดวางไว้เป็น "กับดัก" ของตัวเราเอง และยิ่งการเมืองต่อจากนี้จะถูกกำกับจาก "แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ที่เน้นเรื่องความมั่นคงเป็นหลัก เท่ากับเรากำลังสะดุดขาตัวเราเอง สร้างปัญหาให้ตัวเราเองในอนาคต เหมือนกับที่พม่าเคยสะดุดขาตัวเองจากแผนกำกับทิศทางประเทศ ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจยังคงไปไม่ถึงฝันเพราะยังไม่เป็นประชาธิปไตยตามหลักสากล ส่วนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่ เมื่อใด ไม่มีใครสามารถเดาใจกลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้ เพราะที่ผ่านมาได้สร้างความชัดเจนให้ฝ่ายต่างๆ เห็น คือ "ความไม่แน่นอน" แต่เชื่อว่า สถานการณ์ต่างๆ จะไม่เอื้อให้สามารถดึงเวลาไปได้มากกว่านี้ ขณะที่รัฐธรรมนูญใหม่และกติกาใหม่ จะยังไม่ใช่ทางออกของประเทศและจะเป็นปมปัญหาใหญ่ที่สำคัญของประเทศต่อไป

"สำหรับพวกเราพรรคการเมืองชีวิตยังต้องเดินต่อไป สิ่งที่พวกเราพึงกระทำที่สุด คือ การปฏิรูปตัวเองให้สามารถพร้อมเผชิญแรงเสียดทานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากความมุ่งหมายที่จะทำลายความเข้มแข็งของระบบพรรคการเมือง ต้องปรับองคาพยพของเราทั้งหมดใหม่ให้สอดรับกับภารกิจและความเป็นจริงที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคใหม่ที่รวดเร็วและรุนแรง วันใดที่กติกาเปิดโอกาสให้พวกเราทำงาน พวกเราพร้อมปรับยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์กระบวนการทำงานและศักยภาพของบุคลากรทางการเมืองของพรรคให้สามารถทำหน้าที่เทิดทูนสถาบันสูงสุดของประเทศ สร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนจรรโลงและสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และพร้อมรับใช้ประชาชนได้อย่างสุดกำลัง พร้อมที่จะดูแลและสร้างกลไกป้องกันตัวให้หลุดพ้นจากขวากหนามและหลุมดำที่มีผู้วางกับดักเอาไว้" รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าว

นายภูมิธรรม กล่าวด้วยว่า คนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่า อำนาจเป็นสิ่งเสพติด หากไม่มีการสร้างกลไกระบบมาคอยควบคุมประวัติศาสตร์สอนเราว่าผู้ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเสียคนมากมาแล้ว ส่วนประเด็นที่มีแกนนำเพื่อไทยเข้าข่ายลงเลือกตั้งไม่ได้หลายคน ปัญหานี้เป็นภาพสะท้อนระบบการเมืองที่พิกลพิการของบ้านเรา พรรคเพื่อไทยเราถูกฝึกมาให้อยู่กับความเป็นจริง อยู่กับความสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน เราถูกยุบพรรคมาหลายครั้ง ถูกตัดสิทธิ ถูกประหารชีวิตทางการเมือง ถูกทำลายผู้นำทางการเมือง ถูกติดคุกติดตะรางมาหลายครั้งหลายคน แต่เราก็ยังสามารถหยัดยืนอยู่ได้บนความรัก ความศรัทธา และความเชื่อมั่นที่ประชาชนมอบให้แก่พรรคเรา เราเชื่อว่าเราจะยังยืนอยู่ต่อไปได้ ตราบใดที่พวกเรายังรักและซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่รักและเชื่อมั่นเรา ทุกวันนี้ความรักและความศรัทธา ที่ประชาชนมอบให้เราได้ไปไกลอีกขั้นหนึ่งเกินจากตัวบุคคลแต่ละคนไปแล้ว เราไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาอะไร เมื่อถึงเวลา ทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปได้.

"ภูมิธรรม" วิเคราะห์การเมืองไทยปี 60 ก้าวไม่ทันจุดสมดุลการเปลี่ยนแปลง หวั่นสะดุดหลุมดำตัวเอง ยากเดาเลือกตั้งเมื่อใด เหตุที่ผ่านมามีแต่ความไม่แน่นอน 2 ม.ค. 2560 15:02 2 ม.ค. 2560 16:52 ไทยรัฐ