ข่าว

วิดีโอ

หุงข้าวน้ำประปาไร้มะเร็ง

“รายงานวันจันทร์”-ประปาพิสูจน์แก้ข่าว “แชร์มั่ว” โซเชียล

ท่ามกลางยุคโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามี “ข่าวมั่ว” หรือ “ข่าวปลอม” ถูกเผยแพร่ และส่งต่อเป็นจำนวนมาก เช่น ข่าวการนำน้ำประปามาหุงข้าวจะก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ก่อมะเร็ง

กรณีนี้ วิธีที่จะทำให้ได้รับความกระจ่างที่สุด ได้แก่ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีหลักฐานมาพิสูจน์
เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประสานความร่วมมือกับการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทำการทดลอง “การหุงข้าวด้วยน้ำประปา” โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องทดลอง เพื่อตรวจวิเคราะห์สารไตรฮาโลมีเทน ทั้ง 5 แบบ ได้แก่ ในน้ำประปา ในข้าวสาร ในน้ำซาวข้าว ในน้ำหุงข้าว และในข้าวหุงสุก

ผลการทดลองพบว่า ในน้ำประปามีปริมาณสารไตรฮาโลมีเทน 70-73 ไมโครกรัม ส่วนในข้าวหุงสุกมีสารไตรฮาโลมีเทน 1.00-1.70 ไมโครกรัม รวมทั้งการวิเคราะห์ทุกตัวอย่างพบว่า มีสารไตรฮาโลมีเทนไม่เกินมาตรฐานน้ำดื่มของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดให้ไม่เกิน 80 และ 100 ไมโครกรัมต่อลิตร

ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม อธิบายว่า สารไตรฮาโลมีเทนเกิดจากปฏิกิริยาของคลอรีนกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลว่า หากนำน้ำประปาที่มีคลอรีนมาหุงข้าวจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถาบันอาหารจึงได้ทำการทดลองนี้ โดยเก็บตัวอย่างน้ำประปา และนำมาหุงข้าว 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง ข้าวเสาไห้ และข้าวไรซ์เบอรี่ ชนิดละ 2 ตัวอย่าง รวม 8 ตัวอย่าง

ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกตัวอย่างปรากฏว่า ข้าวที่หุงจากน้ำประปาปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็ง!!!!!

ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการ กปน. ระบุว่า สารคลอรีนที่ กปน.ใช้ในการฆ่าเชื้อโรค มีปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ และยังเป็นสารที่ระเหยง่าย เมื่อทำการหุงข้าวและโดนความร้อนก็จะระเหยหมดไป จึงไม่มีปฏิกิริยากับน้ำประปามากนัก สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีน แนะนำว่าให้รองน้ำประปาตั้งทิ้งไว้ในภาชนะเปิดสักครึ่งชั่วโมง กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไปเอง

ขณะที่ สุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า ในกระบวนการผลิตน้ำประปาแม้ว่าในน้ำดิบที่นำมาผลิตจะมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่บ้าง แต่เมื่อเข้าสู่ระบบผลิตน้ำประปาที่มีขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ การตกตะกอน และการกรองแล้ว ปริมาณสารอินทรีย์จะถูกกำจัดออกไปได้มาก จึงเหลือมาทำปฏิกิริยากับคลอรีนในน้ำน้อยมาก ทั้งนี้ การทดลองดังกล่าวทำให้คลายความสงสัย สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำว่าปลอดภัยต่อการอุปโภคและบริโภค

ยิ่งโลกโซเชียลมีเดียหมุนไปไวเท่าไร เราผู้บริโภคยิ่งต้องรู้ทันข้อมูลยิ่งขึ้น หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามข้อมูลได้ใน “คลินิกน้ำสะอาด” ของ กปน. ที่ http://cwc.mwa.co.th  หรือ โทร.สอบถามได้ที่ 1125.

ท่ามกลางยุคโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้ว่ามี “ข่าวมั่ว” หรือ “ข่าวปลอม” ถูกเผยแพร่ และส่งต่อเป็นจำนวนมาก เช่น ข่าวการนำน้ำประปามาหุงข้าวจะก่อให้เกิดสารไตรฮาโลมีเทน ซึ่งเป็นสารชนิดหนึ่งที่ก่อมะเร็ง 1 ม.ค. 2560 23:59 2 ม.ค. 2560 03:30 ไทยรัฐ