ข่าว

วิดีโอ

สิ่งเล็กๆ เริ่มจากตัวเรา ขวัญ ใส่ใจรอบข้าง

ผู้ประกาศข่าวทีวีมีเยอะ แต่ที่โดดเด่นจริงมีคุณภาพจริงมีเพียงไม่กี่คน หนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของ ขวัญ เรือนขวัญ ขุนวงศ์ ผู้ประกาศข่าวบันเทิงทางไทยรัฐทีวี ทำงานเกินร้อยงานจึงออกมาโดนใจคนดู ปีใหม่แล้วเริ่มต้องสิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ ได้ทุกวันตั้งแต่วินาทีนี้เลย! ขวัญจึงอยากจะบอกสิ่งเล็กๆ ที่เราลงมือทำกันได้ เพื่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

"เอาใจใส่ต่อสิ่งรอบข้างให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคนข้างๆ ที่เราต้องรักษาน้ำใจ แบ่งปันเอื้ออาทรให้ซึ่งกันและกัน พวกสัตว์ต่างๆ เรามีเมตตาจิตให้ไปด้วยค่ะ หรือสิ่งของอะไรที่มันวางเกะกะ ขยะที่มันอยู่กับพื้นถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรง เราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือ มันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากก็จริงค่ะ แต่ถ้าสามารถทำได้ทุกวัน นิดๆ หน่อยๆ ก็จะทำสังคมโดยรวมเราน่าอยู่มากขึ้น ถึงแม้จะไม่มีใครก็ตาม แต่เราก็ภูมิใจที่ได้ทำค่ะ".

ผู้ประกาศข่าวทีวีมีเยอะ แต่ที่โดดเด่นจริงมีคุณภาพจริงมีเพียงไม่กี่คน หนึ่งในนั้นก็ต้องมีชื่อของ ขวัญ เรือนขวัญ ขุนวงศ์ ผู้ประกาศข่าวบันเทิงทาง 1 ม.ค. 2560 16:06 1 ม.ค. 2560 16:27 ไทยรัฐ