พระเมตตา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "21รพ.สมเด็จพระยุพราช" ดูแลสุขภาพยั่งยืน

ข่าว

  พระเมตตา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "21รพ.สมเด็จพระยุพราช" ดูแลสุขภาพยั่งยืน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

   2 ม.ค. 2560 05:01 น.

   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเรื่องความเจ็บป่วย และทรงปรารถนาที่จะให้พสกนิกรของพระองค์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมาโดยตลอด

   เมื่อปี 2519 สมัย นายธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี (ช่วงเวลานั้น) และอดีตองคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ได้มีการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่มีการบริจาคทั้งเงินและที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช น้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในท้องถิ่นห่างไกล และทุรกันดาร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ส่งผลให้พสกนิกรชาวไทย ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

   โดยมีการสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้งสิ้น 21 แห่ง

   ภาคเหนือ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จ พระยุพราชเชียงของ จ.เชียงราย, รพ.สมเด็จ พระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร, รพ.สมเด็จ พระยุพราชปัว จ.น่าน, รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย จ.พิษณุโลก, รพ.สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย, รพ.สมเด็จพระยุพราช กระนวน จ.ขอนแก่น, รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์, รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จ.นครพนม, รพ.สมเด็จ พระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร, รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร, รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จ.อุดรธานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย

   ภาคตะวันออก 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จ พระยุพราชสระแก้ว จ.สระแก้ว ภาคกลาง 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี

   และภาคใต้ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สมเด็จ พระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี และ รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา

   พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านสุขภาพ มิได้มีเพียงการพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้สร้างโรงพยาบาลเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกรเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการเสด็จ พระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้ง 21 แห่ง สร้างความปลื้มปีติให้กับพสกนิกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

   นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณ ว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง นับเป็นโรงพยาบาลของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่รัฐบาลในปี 2519 ได้สร้าง น้อมเกล้าฯถวาย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช กุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ซึ่งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยพระ ราชทานเสด็จฯยังโรง พยาบาลแต่ละแห่งอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ วางศิลาฤกษ์ เปิดโรงพยาบาล และเยี่ยมโรงพยาบาลด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าพื้นที่ที่สร้างนั้นจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่กันดารเพียงใด พระองค์ท่านก็เสด็จพระราช ดำเนินไป เช่น ที่ด่านซ้าย ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนก่อนทำการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้น เคยบินเฮลิคอปเตอร์ดูพื้นที่ซึ่งกันดารมากไม่เห็นบ้านสักหลัง เห็นแต่ดินแตกระแหง เสด็จพระราชดำเนินไป นอกจากนี้ พระองค์ท่านได้พระราชทานให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาล และพระราชทานของต่างๆให้โรงพยาบาลตามที่โรงพยาบาล ทูลฯขอ ตลอดจนมีพระราชานุญาตให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรได้เข้าเฝ้าฯหลายครั้งด้วยกัน

   “พระองค์ท่านทรงมีความเป็นห่วงราษฎร โดยเฉพาะจะเน้นในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงห่วงเรื่องการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พระองค์ท่านทรงห่วงเรื่องคุณภาพของการให้บริการมากกว่า การเน้นเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้มากๆ เพราะมีครั้งหนึ่งรัฐบาลเคยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต สร้างโรงพยาบาลเพิ่มให้เท่าพระชนมายุ แต่พระองค์ท่านไม่ทรงโปรดให้สร้างโรงพยาบาลเพิ่ม แต่ให้กลับไปดูโรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชทั้ง 21 แห่งที่มีการ ก่อตั้งมาแล้วให้ดี มีคุณภาพ เนื่องจากพระ องค์ท่านทรงห่วงใยประชาชน อยากให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข และ ต้องเป็นบริการที่มีคุณภาพ” เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกล่าวในอีกตอนหนึ่ง

   นพ.จักรธรรม ยังเล่าถึงพระเมตตาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะพระราชทานของขวัญให้เด็กเกิดใหม่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และประชาชนที่มารับเสด็จตลอด ทั้งทรงเน้นย้ำถึงการทำให้โรงพยาบาลมีมาตรฐาน ส่งผลให้ ปัจจุบันหากให้พูดถึงโรงพยาบาลอำเภอชั้นนำที่ประชาชนยกย่องก็จะต้องยกให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

   และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ คือ การที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลกลุ่มแรกในกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ ISO: 2001 ทั้งยังเป็นโรงพยาบาลที่ได้ ISO : 4001 ด้านสิ่งแวดล้อมสีเขียว สิ่งแวดล้อมสะอาด และยังได้ ISO : 9001 ที่เป็นการให้บริการ อย่างครบวงจรอีกด้วย และเมื่อกระทรวงสาธารณสุขเน้นเรื่องการผ่านกระบวนรับรองพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก็เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน HA ครบทั้ง 21 แห่ง และยิ่งน่าภาคภูมิใจมากขึ้นไปอีกเมื่อ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานเรื่องคุณภาพ เวลาต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทย แล้วเจ็บป่วยก็สามารถเข้ามารักษาได้เลย เพราะบริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ ซึ่งมาตรฐานนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับ จึงเป็นเสมือนการการันตีถึงมาตรฐานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

   “พระองค์ท่านทรงห่วงใยราษฎรตลอดเวลา เมื่อครั้งที่โรงพยาบาลมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการพระองค์ท่านทรงทราบ ได้ตรัสให้นายธานินทร์ นำผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งเข้าเฝ้าฯที่พระตำหนักนนทบุรี โดยพระองค์ท่านทรงนั่งหัวโต๊ะ ประชุม และทรงเป็นกันเอง ทำให้การบริหาร จัดการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดีขึ้น และจากการที่ร่วมถวายงานให้พระ องค์ท่านนั้น พระองค์ท่านทรงห่วงใยประ- ชาชน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่ทำงาน ในโรงพยาบาลอย่างยิ่ง ซึ่งถือเป็นพระ เมตตาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งยังทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเจน เรียกได้ว่าดูแลและห่วงใยตั้งแต่จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน เพราะพระองค์ท่านทรงดูแลห่วงใยตั้งแต่ยังไม่เกิดจนถึงการจากโลกใบนี้ไป” นพ. จักรธรรม กล่าวถึงพระเมตตาของ สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ต่อพสกนิกรชาวไทย

   นพ.จักรธรรม ยังเล่าด้วยว่า จากการที่ได้มีโอกาสถวายงาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตลอด ทำให้เห็นว่าพระองค์ท่านรักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและมีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมาก มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานข้าวสาร โดยให้ทหารนำข้าวสารไปให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้โรงพยาบาลประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ โดยไม่มีใครทราบมาก่อน ด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน เราทุกคนจึงต้องยิ่งช่วยกันพัฒนาทำนุ บำรุงรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้พัฒนาไปมากกว่างบประมาณที่โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชได้รับ ทั้งยังถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความหมายต่อประชาชนเพราะเราดำเนินการโดยอาศัยวิธีการคิดเพื่อประชาชน การประสานประโยชน์ระหว่างท้องถิ่นและโรงพยาบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ต่อสังคม ตามพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

   อ่านเพิ่มเติม...

   วิดีโอแนะนำ

   เปิดใจ นุ๊ก-ปาย เจอดราม่าแฟนคลับไม่พอใจ ลดสถานะ "เพื่อน"
   03:55

   เปิดใจ นุ๊ก-ปาย เจอดราม่าแฟนคลับไม่พอใจ ลดสถานะ "เพื่อน"

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:32 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์