ไลฟ์สไตล์
100 year

พระมหากรุณาธิคุณ

สหบาท
2 ม.ค. 2560 05:01 น.
SHARE

สวัสดีปีระกา เริ่มต้นพุทธศักราช 2560

ขอพระราชานุญาตอัญเชิญพระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ ว่าที่ ร.ต.ต. ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2538 และพระราชทานประกาศนียบัตรกับเข็มแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2539

ความตอนหนึ่งว่า

“...ขอชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จทุกวันนี้ มีเหตุหลายอย่างก่อให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากต่างๆขึ้นมากมาย ทำให้ตำรวจต้องรับภาระหนักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยเฉพาะในการป้องกันปราบ ปรามอาชญากรรม

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่ละคน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านปฏิบัติการสูงแล้ว ยังจะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแกร่งถึงขนาดด้วย จึงจะสามารถอดทนอดกลั้นต่อความยากลำบาก รวมทั้งอามิสเครื่องเย้ายวนให้ประพฤติผิดต่อหน้าที่

มิฉะนั้นจะไม่อาจรักษาความสุจริต ยุติธรรม และวินัยอันดีงาม ซึ่งเป็นคุณสมบัติหรือความดีของตำรวจไว้ให้เหนียวแน่นตลอดไปได้

ท่านทั้งหลายสำเร็จการศึกษาหลักสูตรต่างๆจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงของตำรวจ ชื่อว่า ผ่านการศึกษาอบรมมาดี และครบถ้วน ทั้งมีความเข้าใจในภาระหน้าที่โดยถี่ถ้วนแน่นแฟ้น ขอให้พยายาม
นำความรู้ความสามารถทั้งมวลที่มีอยู่มาอำนวยความผาสุกยุติธรรมแก่ทุกคน

ข่าวแนะนำ

ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และสุจริต โดยอาศัยความถูกต้องเที่ยงตรงและคุณธรรมความดี เป็นหลักเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า ตำรวจนั้นคือ หลักประกันความสงบสุขของชาติและประชาชนที่ทุกๆคนจะเชื่อถือและไว้วางใจได้สนิท”

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการตำรวจอย่างหาที่สุดมิได้.

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ส่องตำรวจสหบาทพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 12:20 น.