ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต และพระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ.2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆด้วย.

1 ม.ค. 2560 08:14 1 ม.ค. 2560 08:20 ไทยรัฐ