ไลฟ์สไตล์
100 year

ทรงขอให้ 'ชาวไทย' ยึดมั่นใน พระบรมราโชบาย ร.9 สืบสาน 'พระราชปณิธาน'

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 ม.ค. 2560 07:15 น.
SHARE


พระราชดำรัสในหลวงร.10 ในวาระดิถี-ขึ้นปีใหม่2560

ข่าวแนะนำ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 แก่พสกนิกรชาวไทย ขอให้ชาวไทยตั้งใจทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญากระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งตามความเป็นจริง ปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ ตามแนวพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานไว้ให้ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทรงขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง และจะทรงปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับคนไทยอย่างเต็มพระกำลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน

เนื่องในวาระดิถีขึ้นศักราชใหม่ พ.ศ.2560 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรแก่ประชาชนไทย โดยเมื่อเวลา 20.00น. วันที่ 31 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราช ดำรัสในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันและขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา ในปีที่แล้วบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเดือน ต.ค. กล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ 

ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศทุกวัยถ้วนหน้ามีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าคนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติรักแผ่นดินเป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ ความสามารถไม่แพ้ชนชาติอื่นใด

ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาหรือเหตุไม่ปกติใดๆเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่าถ้าเราจะร่วมช่วยกันคิดอ่านและช่วยกันปฏิบัติแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน ในปีใหม่นี้ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จักรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิดจิตใจให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ให้งานทุกอย่างสำเร็จผลเป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ”

ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอาทิ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย ให้มีความสุขกายสุขใจให้ประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

นอกจากนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2560 แก่ประชาชนชาวไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานถวายในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยด้านหน้าของบัตรอวยพรพระราชทาน มีตราประจำพระราชวงศ์จักรี อยู่ตรงกลาง ด้านล่างเป็นพระปรมาภิไธย ภปร. และพระนามาภิไธย สก.เมื่อเปิดบัตรอวยพรทางด้านซ้ายของบัตรอวยพร มีข้อความ B.E.2560 วงเล็บ 2017 บรรทัดต่อมามีคำว่า Season’s Greetings and Best Wishes for the New Year จากนั้นเป็นลายพระหัตถ์ พระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และที่ด้านล่างของบัตรอวยพรมีข้อความ Her Majesty Queen Sirikit and The Royal Family of Thailand

ส่วนที่ด้านขวาของบัตรอวยพร มีพระปรมาภิไธย ภปร. อยู่ด้านบน ตรงกลางภาพ ขนาบด้วยพระ นามาภิไธย สก. และพระปรมาภิไธย วปร. ส่วนด้านล่าง เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ในกรอบวงกลม ด้านล่างพระบรม ฉายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระรูปสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปีใหม่ปีใหม่2560ในหลวง รัชกาลที่ 10พระราชทานพระราชดำรัสข่าวหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 05:59 น.