ข่าว

วิดีโอ

สระแก้ว-บันตียเมียนเจย ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนรับปีใหม่ 60

สระแก้ว-บันตียเมียนเจย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนนานาชาติ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 จับมือกันสองประเทศไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา 21.00 น.ของวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วัดใหม่ไทรทอง ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเท จ.สระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กับ คุณหญิงป๊อก นาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย สจ.เขตอำเภออรัญประเทศ นายกเทศมนตรี พ่อค่าประชาชนเข้าพิธีประมาณเกือบ 1,000 คน

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตามที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมครั้งที่ 2/2559 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติมอบหมายให้ วธ.เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 และกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ครม.เห็นชอบให้ วธ.จัดกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่กิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยจัดกิจกรรมทั้งในวัด สถานที่ทั่วไป (นอกวัด) โดยมีการสวดมนต์ข้ามปีในทุกศาสนา รวมถึงจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ที่จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศโดยขอความร่วมมือไปยังศูนย์ประสานงานที่กำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ ทั้งธรรมยุตและมหานิกาย โดยขอความร่วมมือองค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกระทรวงการต่างประเทศ

คุณหญิงป๊อก นาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย กล่าวว่า การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว และจัดกิจกรรมนับถอยหลัง (เคาต์ดาวน์) การเข้าสู่ปีใหม่ พ.ศ.2560 โดย จัดกิจกรรม การกราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า โดยนำพระพุทธรูปสำคัญแสดงปางต่างๆ สืบสิริสวัสดิ์ ด้วยการร่วมสวดมนต์ไหว้พระ นำมิติทางพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย-ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” โดยร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศจัดสถานที่เหมาะสมสำหรับจัดสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม เวลา 21.00 น.ถึงวันที่ 1 มกราคม เวลา 00.30 น. มีกิจกรรมบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรปีใหม่ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงมอบหนังสือสวดมนต์ข้ามปีให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีร่วมกับพุทธศาสนิกชนประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนที่มีอาณาเขตติดต่อกับไทยใน 15 จังหวัด ได้แก่ ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว ระนอง สงขลา และสตูล รวมทั้งขอความร่วมมือในการจัดสวดมนต์ข้ามปีในวัด ศาสนสถานของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกด้วย

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 10 วัด สืบสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม-2 มกราคม โดยจัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก.ให้บริการรับ-ส่งพุทธศาสนิกชนที่ไปไหว้พระ“กราบบูชาพระพุทธปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า”

สระแก้ว-บันตียเมียนเจย จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนนานาชาติ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 จับมือกันสองประเทศไทย-กัมพูชา เพื่อเป็นสิริมงคล 1 ม.ค. 2560 00:24 1 ม.ค. 2560 01:26 ไทยรัฐ