ข่าว

วิดีโอ

ปฏิทินพระพลังแผ่นดิน 2560

ปี 2509 ของ วิชัย ศรีวัฒนประภา.

นับตั้งแต่พุทธศักราช 2508 ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จัดสร้าง พระเครื่องจากฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นเครื่องบูชารำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพิมพ์นามว่า พระสมเด็จจิตรลดา ก็ได้กลายเป็น สุดยอดพระเครื่องของยุครัตนโกสินทร์ นับจากนั้นมา เพราะเป็นพระเครื่องแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม

เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเป็นองค์ผู้สร้างพระเครื่องแห่งแผ่นดิน จึงขออัญเชิญพระสมเด็จจิตรลดา ๙ องค์ จากคอลเลกชั่นนักสะสมผู้มีชื่อเสียง มาเป็นพลังให้ท่านผู้อ่าน สนามพระวิภาวดี ประสบแต่ความเป็นสิริมงคล ตลอดไปในปี 2560 เจ้าค่ะ

อามิตตพุทธ.

สีกาอ่าง

31 ธ.ค. 2559 08:57 31 ธ.ค. 2559 09:01 ไทยรัฐ