ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  เปิดประวัติ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ หลังโปรดเกล้าฯ ขึ้นเป็นองคมนตรี

  ไทยรัฐออนไลน์24 ธ.ค. 2559 14:05 น.
  SHARE

  เปิดประวัติ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ หรือ บิ๊กโชย ภายหลังยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิก สนช. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา กระทั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็น องคมนตรี ในวันที่ 23 ธ.ค. 59 

  ภายหลังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 12 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็น องคมนตรี ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยประกาศไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  

  สำหรับประวัติของ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ หรือ บิ๊กโชย ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมนตรี เคยดำรงตำแหน่ง นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ และเป็นหนึ่งในนายทหารที่ควบคุมการชุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อดีตรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

  พลเอกกัมปนาท เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2499 เป็นบุตรของนายบุญช่วย กับ นางบุญล้อม รุดดิษฐ์ มีพี่น้อง 6 คน ต่อมาสมรสกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีบุตร 3 คน คือ 1. นายกรพัฒ รุดดิษฐ์ 2. นายชัชนนท์ รุดดิษฐ์ 3. นางสาวกมลนันท์ รุดดิษฐ์ 

  จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมบางบ่อ, โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16 (เพื่อนรุ่นเดียวกันกับ พล.ร.ต.วินัย กล่อมอินทร์), นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27, หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 63, หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 45, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66, ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 53 เป็น ผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.31 พัน.3 รอ.)

  ต่อมา รับตำแหน่งเป็น ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ หรือ หน่วยอาร์ดีเอฟ (ผบ.ร.31 รอ.), รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รอง ผบ.พล.1 รอ.), ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) กระทั่งวันที่ 1 ตุลาคม 2552 รับตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ 1, วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ลงทำหน้าที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส 1 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็น แม่ทัพภาคที่ 1, วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เกษียณอายุราชการ, วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

  จากนั้น เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.59 ที่ผ่านมา ทางรัฐสภามีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานในการประชุม ซึ่งประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า พล.อ.กัมปนาท ได้ลาออกจากสมาชิก สนช. โดยได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. และมีผลในวันเดียวกัน จึงทำให้สมาชิก สนช. เหลือ 247 จำนวนกึ่งหนึ่งคือ 123 คน พล.อ.กัมปนาท ให้สัมภาษณ์สั้นๆ ถึงเหตุผลการลาออกว่า ยังบอกไม่ได้ ขอให้รอดูต่อไป 

  กระทั่ง วันที่ 23 ธ.ค. 59 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นองคมนตรี โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้รับสนองพระราชโองการ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กัมปนาท รุดดิษฐ์บิ๊กโชยองคมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรประวัติ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้