วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

โดย

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  รุ่นที่ 4
โครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
ประจำภาค  1  ปีการศึกษา 2553

เรียนระบบ Block  Course เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 17.00 น.
สอนให้มีความรูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยเน้นการดูงานจากสถานที่จริง
จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครที่งานนโยบายและแผน อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2553)
สนใจติดต่อ โทร. 0-0318-0054-5 ต่อ 1069, 1071 และ 08-1104-1271

10 พ.ค. 2553 11:58 10 พ.ค. 2553 12:16 ไทยรัฐ