ข่าว
100 year

นายกฯประกาศ 14พ.ย. จัดเลือกตั้งใหม่

ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ค. 2553 23:00 น.
SHARE

นายกรัฐมนตรี แถลง5 ข้อ สร้างความปรองดอง วอนทุกฝ่ายร่วมมือ เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่สภาวะปกติ หากสำเร็จ พร้อมจัดการเลือกตั้งใหม่ วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้...

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2553 เวลาประมาณ 21.00 น. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการเมือง ที่มีความขัดแย้ง จากหลายสาเหตุ สะสมปัญหาระยะเวลาหลายปี ทำให้เกิดความแตกแยก ร้าวลึก และ รุนแรง รัฐบาล จึงมีคำตอบทางการเมือง ที่จะเสนอและเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศ คือ กระบวนการสร้างความปรองดอง ใน 5 องค์ประกอบ หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ จะทำให้ประเทศกลับสู่ความสงบสุข

องค์ประกอบแรก ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันไม่ดึงสถาบันเบื้องสูงลงมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง แต่ต้องร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงอุทิศพระวรกายและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พระราชทานแนวพระราชดำริ ทรงคุณค่าให้รู้รักสามัคคี ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเชิญชวนให้ทุกฝ่ายช่วยกันดูแลสถาบัน เพื่อไม่ให้มีสื่อใดจาบจ้วงสถาบัน และ ไม่นำมาสู่ความขัดแย้งทางการเมือง

องค์ประกอบที่สอง คือการปฏิรูปประเทศ ที่ทุกคนอาจมองว่าความขัดแย้งของประเทศเป็นเรื่องทางการเมือง แต่ข้อเท็จจริง คือ ความไม่เป็นธรรมในสังคมที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจ ที่หลายคนอาจสัมผัสได้ไม่มากก็น้อยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกทิ้ง หรือ ถูกรังแกจากผู้มีอำนาจ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ หากปล่อยให้เป็นเงื่อนไขจะถูกนำเข้ามาไม่เฉพาะแต่ปัญหาการเมือง แต่จะกลายเป็นปัญหาของสังคมอย่างกว้างขวาง ซึ่งสิ่งที่ต้องช่วยกันคือ ต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเหมือนในอดีต และถึงเวลาที่คนไทย ต้องได้รับการดูแลจากรัฐสวัสดิการ

องค์ประกอบที่สาม รัฐบาลยืนยันให้สิทธิเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร แต่ที่ผ่านมาถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง อาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ทั้งอินเทอร์เน็ต สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี วิทยุชุมนุม หรือ สถานีโทรทัศน์ ของรัฐถูกวิจารณ์ว่า ถูกนำไปสร้างความขัดแย้ง ยืนยัน สื่อต้องมีสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องกำกับการเสนอข่าวสารที่ไม่มุ่งสู่ความขัดแย้ง หรือ สร้างความเกลียดชัง หากดูแลการเสนอข่าวสารไม่ละเมิดสิทธิ และเสนออย่างสร้างสรรค์ จะทำให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบที่สี่ หลังจากการชุมนุมเคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนมีนาคม ต้องมีความสูญเสีย ทุกเหตุการณ์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อคลี่คลายปัญหาและข้อเท็จจริงให้เกิดขึ้น โดยการตั้งคณะกรรมการอิสระ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและความเป็นจริงกับสังคม เชื่อว่า สังคมจะอยู่ได้ตามปกติ

และองค์ประกอบสุดท้าย คือ กระบวนการเลือกตั้ง ที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความขัดแย้งทางการเมืองตลอด 4-5 ปี ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมหลายด้าน ทั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมายบางฉบับ การลิดรอน หรือการเพิกถอนสิทธิ์กับการเมือง ถึงเวลาที่ต้องนำสิ่งเหล่านี้มาหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้มีกลไกระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ครอบคลุมการแก้รัฐธรรมนูญ จนถึงการดำเนินคดีกับการชุมนุมทางการเมืองที่ฝ่าฝืน พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมั่นใจว่า หากทั้ง 5 องค์ประกอบนี้สามารถทำได้เป็นผลสำเร็จความปกติสุขก็จะกลับคืนสู่สังคม ซึ่งรัฐบาลพร้อมจัดเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 14 พ.ย. 2553 ดังนั้น อยากเชิญชวนให้ทุกฝ่ายพิจารณาข้อเสนอกระบวนการปรองดองของรัฐบาลด้วย

นายกรัฐมนตรี เชื่อว่า กระบวนการปรองดองจะแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และ ยั่งยืน แต่ข้อเสนอนี้อาจไม่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย แต่มีคำตอบให้ได้ไม่มากก็น้อย และจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง สำหรับ ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม และ ให้การสนับสนุนรัฐบาล ไม่เห็นด้วยกับการยุบสภา หรือ ลดวาระรัฐบาลลงมา 1 ปี ขอยืนยันว่า ข้อเสนอดังกล่าว เป็นการยึดมั่นในหลักการ ยึดในการเป็นนิติรัฐ และ เป็นข้อเสนอที่เป็นคำตอบทางการเมือง ขณะเดียวกันผู้ที่มีความผิดทางอาญาก็ต้องถูกดำเนินคดีควบคู่กันไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้